Lahko rečemo, da je v zadnjih mesecih prišlo do selitve dela kapitala iz ZDA v Azijo, kjer mislim predvsem Kitajsko in Japonsko, ter v Evropo. Razloge za rast kitajskih delnic lahko iščemo v naporih kitajske vlade, ki se trudi z raznimi ukrepi spodbuditi rast gospodarstva ter ustvarjati nova delovna mesta. Eden izmed takih ukrepov je bilo letošnje že drugo znižanje obveznih rezerv kitajskih bank za eno odstotno točko, na 18,5 odstotka, kar pomeni, da bodo banke več posojale. Gospodarska rast je v prvih treh mesecih glede na enako obdobje lani znašala 7 odstotkov. Analitiki v prihodnjih treh mesecih pričakujejo, da bo Kitajska znižala ključno obrestno mero, kar je do določene mere že vračunano v tečaje delnic.

Zelo dobre donose dosegajo tudi delnice na evropskih delniških trgih, kar je zagotovo povezano s padcem vrednosti evra, ki spodbuja konkurenčnost izvozno usmerjenih podjetij, ter s programom odkupovanja obveznic s strani ECB. Glede na zadnje makroekonomske podatke se že kažejo pozitivni učinki na gospodarstva, saj se gospodarska rast izboljšuje. Zelo spodbudni so rezultati poslovanja evropskih podjetij za prvi kvartal letošnjega leta, saj so dobički v povprečju boljši od pričakovanj, precej se izboljšujejo napovedi poslovanja za letošnje leto. Ob nizkih obrestnih merah, presežni likvidnosti ter ob trenutnih vrednotenjih podjetij na trgu in napovedih poslovanja lahko še naprej pričakujemo rast vrednosti delnic ob sicer kratkoročnih popravkih, regijsko pa so atraktivnejša podjetja iz Evrope ter Azije.