V okviru projekta sta nastala tudi strip album Spomini in sanje Kristine B. – Ljubljana 1941–1945, pod katerega se podpisujeta Vurnik in znani stripovski ustvarjalec Zoran Smiljanić, ter istoimenska razstava v Galeriji Vžigalica, ki jo je soustvarila Metka Dariš. Kot pojasni Vurnik, zgodba v stripu spremlja štiri leta odraščanja Kristine Babnik in njene družine. Prave Kristine B. sicer nikoli ni bilo. »V njeni zgodbi so združena doživljanja otrok, ki so živeli v Ljubljani v letih 1941–1945. Čeprav bi morala naša stripovska junakinja svoja najstniška leta preživljati brezskrbno in sproščeno, se je v njeno življenje vrinil čas vojne, ki ji desetletja kasneje še vedno postavlja vprašanja.«

Zakaj ste se odločili zgodbo otroka, ki je vojna leta preživel v Ljubljani, podati skozi medij stripa?

Strip ponuja popolnoma drugačen pristop k tematiki in povsem drugo vrsto vizualizacije, kot je tista, s katero zgodovinarji običajno delamo. Zgodovinarji imamo večinoma opravka z dokumenti, fotografijami, predmeti in dokumentarnimi posnetki, v stripu pa lahko ta realnost zaživi na novo, saj medij omogoča prenos realnosti v fikcijo na zelo posrečen način. Drugi razlog je bil fokus projekta, ki je seveda na otrocih, zato sem želel zgodbo vojne Ljubljane povedati skozi otroške oči. In stripovski medij se mi je zdel za to nalogo najbolj primeren.

Kako pa je potekalo sodelovanje z Zoranom Smiljanićem?

Scenarij sem napisal že pred približno šestimi leti, projekt Skriti otroci 2. svetovne vojne pa se je pokazal kot primerna priložnost, da smo zamisel lahko uresničili. K sodelovanju sem povabil Zorana Smiljanića, ki je bil s prvim scenarijem zadovoljen, nato pa sva začela s predelavami. Čeprav sem sam bolj težil k dokumentarnemu načinu podajanja zgodbe, je Smiljanić hitro ugotovil, da je pomembna tudi osebna plat, ki je na koncu veliko dodala k dramaturgiji zgodbe in loku naracije.

V stripu je najti veliko detajlov, Smiljanićeva risba pa je, tako kot je pri njem v navadi, zelo natančna in dodelana. Kje vse sta iskala vire, podatke in dokumente, ki sta jih vključila v strip?

Eden glavnih razlogov, da sem želel sodelovati prav s Smiljanićem, je bil ta, da zna izredno natančno poustvariti določeno časovno obdobje in geografsko okolje, ob tem pa so njegovi liki tudi psihološko zelo dodelani. Z zbiranjem materiala sva se ukvarjala oba, nekaj predmetov pa sva izbrala tudi iz fonda Mestnega muzeja Ljubljana. Prav te predmete je Smiljanić nato vključil v samo risbo, zato sva stripu dodala še fotografski katalog teh predmetov, ki poleg njihovega opisa pove tudi, kje v stripu so uporabljeni.

Ali je bil ta muzejski material razlog, da ste strip nadgradili z istoimensko razstavo?

Strip sem želel predstaviti še v muzejski govorici, muzejski predmeti, ki sva jih s Smiljanićem vključila v strip, pa so tudi sami ponujali možnost muzejske postavitve. Razstava je tako nastala kot zanimiv eksperiment združevanja naracije stripa in muzejskega gradiva v galerijskem okolju. Ob tem pa je bila razstava dobra priložnost, da obeležimo 70. obletnico konca 2. svetovne vojne.

Na spletni strani www.skritiotroci.si je za zdaj zbranih enajst zgodb ilegalčkov. Kako ste prišli v stik s temi ljudmi in kako ste sodelovali?

Po vojni je Ana Ziherl, ki je organizirala pomoč otrokom med vojno, sestavila dva seznama. Na prvem so imena otrok, ki so se zaradi vojne znašli brez staršev, to so bili otroci aktivistov, podpornikov odporniškega gibanja, partizanov, ubitih talcev, internirancev in taboriščnikov. Na drugem seznamu so imena otrok, ki so v Ljubljani živeli z materami, a so potrebovali pomoč. Na obeh seznamih je 184 imen, trenutno pa sem v kontaktu z okoli 40 nekdanjimi ilegalčki. Velika večina je bila takoj pripravljena sodelovati, želeli so deliti svoje zgodbe, nekateri pa so sodelovanje zavrnili in njihove odločitve seveda spoštujem. Na splošno sem z odzivom zelo zadovoljen, saj me je na začetku skrbelo, v kolikšni meri bodo ti ljudje sploh še pripravljeni govoriti o svojem otroštvu. Stike smo iskali zelo različno, tudi s pomočjo podatkov, ki smo jih dobili od ustvarjalcev knjige iz leta 2004, v kateri so popisane zgodbe teh ljudi.

V stripu med drugim izvemo, da so okupatorji med vojno našli samo enega izmed ilegalčkov. Kakšna je bila usoda tega otroka?

Konspiracija v tem delu osvobodilnega gibanja je bila izjemna. Teh otrok preprosto ni bilo mogoče najti. Odkrili pa so Lučko Kocbek, hčerko Edvarda Kocbeka, za katero se je za nekaj časa izgubila vsaka sled, starša pa sta jo našla šele po vojni v zelo slabem stanju.

Kako pa so izbirali družine, pri katerih so bili nastanjeni ilegalčki?

Prva, ki je organizirala pomoč za ogrožene otroke, je bila Ada Krivic, po njeni aretaciji in odhodu v partizane pa je organizacijo prevzela Ana Ziherl. Pri delu so ji pomagale aktivistke Osvobodilne fronte, ki so v okviru organizacije Slovenske narodne pomoči otrokom poiskale rejniške družine, materam z majhnimi otroki, ki so se skrivale, pa možnost nastanitve. Organizacija je prek svojih članic za otroke zbirala pomoč v denarju, hrani, oblačilih, nakaznicah in drugih življenjskih potrebščinah. Sistem pomoči in skrbi za otroke je vključeval ljubljanske zdravnike, odvetnike, trgovce in druge, ki so po potrebi priskočili na pomoč. Nekatere otroke je bilo treba skrivati, večkrat menjati rejniške družine in kraj bivanja, saj so jih okupacijske oblasti iskale. Družine, ki so skrbele za ilegalčke, so bile seveda preverjene družine, nekateri so bili sodelavci OF že prej, drugi pa so to postali, ko so sprejeli ilegalčke. Tudi s tem se je med Ljubljančani potegnila ločnica.

Kristini starši se sicer pogovarjajo o sosedi, ki skriva enega teh ilegalčkov, vendar pa o njih skozi strip ne izvemo prav veliko. Zakaj se jim niste bolj posvetili?

Fokus zgodbe je na Kristini, na njenem opazovanju, dojemanju in doživljanju vojnega časa, ki ga je z družino preživela v okupirani Ljubljani. Bralec vojno tako spremlja skozi njene oči, se pravi skozi oči odraščajoče deklice. Ta del stripa je fikcija. Kristina bi lahko bila kateri koli najstnik, ki je vojno preživel v Ljubljani in ki ga skrbi, kaj je z očetom v italijanskem zaporu, ki mora v dolgih vrstah čakati na kruh in tako naprej. Po drugi strani pa je v to njeno doživljanje vpleten tudi močan dokumentaristični pristop, ki govori tako o vsem dobro znanih kot tudi manj znanih dogodkih. Ta drugi del stripa je v celoti resničen in temelji na zgodovinskih virih. Ilegalčki so del zgodbe o vojni Ljubljani in tako so vključeni tudi v strip. Če bi središče zgodbe prenesli na njih, bi bila to povsem druga zgodba.

V stripu se precej posvečate bratomorni vojni, s katero je povezana tudi povsem intimna Kristinina odločitev. Zakaj ste želeli izpostaviti tudi to temo?

Strip kot medij je lahko zelo provokativen oziroma aktiven v smislu postavljanja vprašanj in bolj drznih interpretacij dogodkov. Vendar pa v primeru našega stripa teh potreb ni bilo. V segmentu, ki ga omenjate, vidim zgodbo v stripu kot povsem korektno. Mislim, da bi bilo danes skrajno neodgovorno pri teh temah izvajati kar koli, kar bi razburjalo strasti. Diskurz na tem področju je pri nas tako konflikten, da je že skoraj ekscesno, če se človek ne drži teh smernic interpretiranja 2. svetovne vojne. Strip se loteva različnih tem, povezanih z vojno, ena od teh je nastanek odpora, druga je razvoj kolaboracije, obe pa sta soočeni v Ljubljani.

Glede na to, kako je strip napisan in narisan, se zdi, da je namenjen mlajšim bralcem. Kaj želite s stripom ponuditi mladi generaciji?

S Smiljanićem se nisva omejevala na ciljno skupino, dejstvo, da je fokus na otrocih in da zgodbo vidimo skozi otroške oči, pa napeljuje na misel, da ga bodo razumeli tudi otroci oziroma mladi Kristinine starosti. Mislim, da strip omogoča vpogled v to, kako je vojna vplivala na življenje ljudi, predvsem tistih, s katerimi se najstniki lahko identificirajo. Kristinina zgodba vsaj v majhnem segmentu predstavi, kakšno je življenje v vojni situaciji. Biti lačen, živeti v pomanjkanju tako niso zgolj fraze, ki jih ponavljajo pri pouku, ampak lahko bralci te zgodbe tudi podoživijo. Druga stvar, ki jo strip lahko ponudi vsem bralcem, pa je dokumentarni del, ki z mnogimi podrobnostmi ponudi natančno sliko o dogajanju v okupirani Ljubljani.