Letošnji festival prinaša nekaj organizacijske svežine, saj bodo hitri zmenki med študenti in predstavniki podjetij potekali kar na avtobusih mestnega prometa, spremljevalne dejavnosti, kot so mreženja med vsemi udeleženci in delavnica Poslovni bonton na zaposlitvenem razgovoru ter svetovalnica priprave motivacijskega pisma in CV, ki so jo poimenovali Pimp my CV in jo vodijo člani MEKS – mladih strokovnjakov kadrovske stroke, pa v Paviljonu. En avtobus LPP bo namenjen prav posebej hitrim zmenkom s predstavniki zagonskih podjetij. Skupaj naj bi priložnost za pogovore s predstavniki 60 podjetij dobilo 200 študentov.

»Elevator pitch festival je predvsem osrednji družabni dogodek, ki ga organiziramo z namenom navezovanja in predvsem potrjevanja dobrih stikov med univerzo kot celoto in predstavniki na trgu dela. Je priložnost, ko lahko študenti vadijo svoje zaposlitvene veščine, vzpostavljajo svojo socialno mrežo, in je tudi priložnost, da podjetja spoznajo profile celotne univerze. Prepričani smo, da nobeno podjetje ne more napredovati zgolj s pogledom in usmerjenostjo na en sam strokovni profil. Prihodnost je v holističnih pristopih, ki zahtevajo raznolike strokovne time. Vemo, in to smo želeli in tudi pospeševali, da se podjetja povezujejo s posameznimi članicami univerze in si na ta način gradijo kadrovsko prihodnost,« razmišlja Sabina Žnidaršič Žagar, svetovalka Kariernih centrov Univerze v Ljubljani. »Ta osrednji festival pa je priložnost za bolj celovit pregled nad ustvarjalnimi potenciali študentov, bodočih diplomantov in strokovnjakov.«

»Želimo utrditi dobre stike s partnerji na trgu dela ter obe strani - akademsko in poslovno - spodbujati k sodelovanju za boljši študij, več znanja, podkrepljenega z izkušnjo, kar zagotavlja boljšo zaposljivost in lažji prehod na trg dela študentov. Želimo si, da bi med vsemi akterji: študenti, predstavniki univerze in predstavniki na trgu dela zavel večji optimizem, da bi bilo več pričakovanja in spodbujanja, več napora vloženega v to, da se mladim, pa tudi starejšim, osmisli njihovo prizadevanje. Mladi morajo ponovno dobiti zagotovila ali pa vsaj občutek, da jih na trgu dela pričakujejo, da jih potrebujejo, da imajo njihova znanja, stališča in pričakovanja pomen in vrednost za celotno družbo. Nedvomno to povečuje tudi voljo po boljšem, učinkovitejšem in rednejšem študiju,« je izpostavila Sabina Žnidaršič Žagar.

Na dogodku bodo sodelovali tudi predstavniki Steklarne Hrastnik, ki jim je neposredni stik z mladimi, ki se pripravljajo na vstop na trg dela, izjemno pomemben. »Ves čas pomlajujemo svojo ekipo in od leta 2010 smo povprečno starost v podjetju s 46 let znižali na 42,« pojasnjuje Soniboj Knežak, vodja kadrovske službe v Steklarni Hrastnik, ki trenutno zaposluje 684 ljudi. Steklarna Hrastnik z izobraževalnimi ustanovami veliko sodeluje in prav te dni so jih obiskali študenti dveh letnikov FDV in Elektrotehnične fakultete Univerze v Ljubljani ter osnovnošolci iz Zagorja. Lani jih je skupaj obiskalo 1700 šolarjev, dijakov in študentov,

»Tudi najmlajši iz vrtcev so naši obiskovalci. Talente želimo resnično spoznati čim prej in jih vpeti v naše delo. Skrbimo, da se naše projektne ekipe po izobrazbi in starosti članov mešane ter ves čas spodbujamo razmišljanje izven okvirjev, torej kreativno in inovativno. Iščemo ljudi, ki želijo pokazati svoje talente in delajo s strastjo. Morebiti imamo tudi zato v prodajni službi zaposlene ljudi, ki po osnovni izobrazbi sploh niso komercialisti,« v smehu pojasnjuje Knežak.

Odprti so za drugačnost in prebojnost. Tako so pred dvema letoma spoznali Poljaka, ki je bil v Trbovljah v Mladinskem centru na izmenjavi preko Erasmusa. Kot diplomirani politolog jim je poslal prošnjo za delo. »Zanimalo me je, kako je „zašel“ k nam in ga poklical na pogovor. Ker je imel izjemne sposobnosti za analize in raziskave trga, smo ga pozneje tudi zaposlili, dokler ni septembra lani odšel z družino na Dunaj.« Sicer pa vsak njihovi novi zaposleni najprej spozna vse oddelke. »To je pomembno, ne glede na to, v katerem oddelku dela, da ve, kako podjetje diha.«

Na festivalu lahko sodeluje največ 60 podjetij. Med njimi bo tudi Cosylab, cicer vodilno podjetje na svetu za krmilne sisteme za jedrske pospeševalnike in radioteleskope, ki ima trenutno odprtih več delovnih mest. »Vsako podjetje goji svojstveno organizacijsko kulturo. V Cosylabu si prizadevamo, da z zgodnjim sodelovanjem s študenti ugotovimo, kako se ujemamo, kako smo si pisani drug drugemu na kožo, ker je potem vse enostavneje. Vključevanje študentov v različne projekte in njihovo aktivno sodelovanje z zaposlenimi je prvi pokazatelj prave izbire. In če je kombinacija prava, sodelovanje poteka v obojestransko zadovoljstvo in se nadaljuje s ponudbo za zaposlitev,« pravi Marko Kostelec, vodja kadrovske službe v Cosylabu.

»Za svoj tim iščemo posameznike, ki se proaktivno odzivajo na poslovne izzive. Poslovno okolje, v katerem deluje naše podjetje, je polno različnih znanstveno-raziskovalnih in strokovnih izzivov, zato se je potrebno na te izzive hitro in ustrezno odzvati. In posameznike, ki v teh izzivih vidijo motivacijo in navdih za svoje delovanje, z veseljem povabimo v našo sredino.«

Svoje sodelovanje na mreženju s študenti so že potrdila tudi podjetja NiceLabel, Bisnode, Arboretum Volčji potok, Halcom, RLS, Replika, Lotrič Meroslovje, Odvetniška pisarna Rakun&Pečanec, E-Študentski servis, Telekom, pa tudi Upravna enota Ljubljana in Slovenska vojska, podjetja pa imajo čas za prijavo še do 4. maja. Svetovalke Kariernih centrov bodo nato mreženja pripravile na temelju interesa študentov in podjetij, kar naj bi vnaprej povečalo možnosti, da dobijo študenti možnost spoznali zase najbolj ustrezne zaposlovalce, podjetja pa najboljše potenciale za svoje kolektive. Delavnice za boljšo pripravo bodo za vse prijavljene študente 13. maja.

»Če želijo podjetja na festivalu iztržiti res maksimalno, jim svetujemo, da najprej opravijo temeljit premislek o tem, v katere smeri se razvija njihova panoga, kako lahko povečajo svojo uspešnost. Mi menimo, da je eden ob pomembnih načinov prav kadrovska pestrost sodelavcev. Zelo dobro bi bilo, da se pripravijo in skušajo najti nove informacije o znanjih, kompetencah prenovljenih in novih študijskih programih, ki jih je Univerza v Ljubljani razvila v procesu bolonjske prenove ter na kakšne manj formalne načine bi lahko vključevali študente v svoje delovne procese. Naj študentom ponudijo bodisi študentsko delo, sodelovanje pri seminarskih in diplomskih nalogah, kjer je to mogoče, naj jim zagotovijo tudi prakso. Medsebojno poznavanje olajša in naredi bolj »varno« profesionalno sodelovanje v prihodnosti, sodelovanje z raznolikimi profili študentov pa je tudi najlažja in najboljša pot k spoznavanju kompetenc, ki izhajajo iz študijskih programov,« poudarja Žnidaršič Žagarjeva.

Predstavnikom podjetij svetuje, da poleg promocijskega materiala prinesejo tudi vizitke, s katerimi bodo opremljeni tudi študenti. Njihova naloga pa bo tudi, da mladim ponudijo svoje znanje in predvsem izkušnje, kako naj navezujejo nova poznanstva in učinkovito iščejo sodelovanja, kako naj vzpostavijo kontakt s podjetjem, s katerim želijo sodelovati ter katera dodatna znanja, spretnosti bi njihovo zaposljivost znotraj panoge še povečala.

»Vsekakor pa naj jih opozorijo na to, da jih podjetja potrebujejo, da čakajo na sodelovanja in da si od tega obetajo prihodnost, ki naj jo začnejo graditi kar 21. 5. 2015 na Kongresnem trgu. Povedo naj jim, da je kariera potovanje, na katerem se nenehno učimo, naj dopolnjujejo svoje izkušnje, spreminjajo in dopolnjujejo svoja prepričanja in vedno znova oblikujemo in prilagajajo svoja pričakovanja in načrte,« našteva Sabina Žnidaršič Žagar.