Tema letošnjega dogodka je »trajnostna gradnja kot prednostna strategija za oživitev slovenskega gradbeništva«. OHS odpirajo stavbe, mesta, naselja in vasi, poleg ogleda objektov pa bo pripravljenih še kopica spremljevalnih dogodkov, vodenj in razstav.

Kaj so odprte hiše Slovenije

OHS je največji festival kakovostnih gradenj, nepremičnin in arhitekture v živo in največji spletni arhitekturni vodnik slovenske sodobne arhitekture. OHS je obenem del mednarodne mreže Open House Worldwide, ki deluje že v tridesetih mestih po vsem svetu. S tem nastaja največji globalni arhitekturni festival, ki dosega več kot milijon ljudi.

V Sloveniji festival deluje že šest let in je doslej odprl vrata 290 objektom, ki si jih je ogledalo skoraj 13.000 ljudi. Projekt OHS vodijo arhitektki Ana Struna Bregar in Lenka Kavčič ter Kristina Dešman s sodelovanjem širše ekipe. Poslanstvo festivala OHS je v preprostem, a močnem konceptu – omogočiti vsakomur praktično izkušnjo v izjemni arhitekturi. Tako kot preizkusimo telefone, računalnike in avtomobile, lahko preizkusimo tudi arhitekturo, ki je naša največja investicija v zasebnem ali poslovnem življenju.

Arhitektura nas obdaja vsak dan, na vsakem koraku in močno vpliva na naše počutje, zdravje, varnost in uspešnost. Vsi ljudje, ne samo arhitekti, krajinski arhitekti in prostorski načrtovalci oblikujemo prostor in prostor povratno oblikuje nas. Arhitektura in prostor nosita v sebi visoke kulturne, družbene in ekonomske vrednote, zato spada razumevanje prostora in arhitekture v splošno izobrazbo.

Vpliv arhitekture na vsakdanje življenje

Marsikdo se ne zaveda, kako močno vplivata prostor in arhitektura na naše vsakodnevno življenje, delo, učenje, zdravje, počutje, uspešnost, varnost in zadovoljstvo. Dobra arhitektura javnih stavb bi morala zagotavljati pozitivno izkušnjo vsem uporabnikom z vidika dostopnosti, uporabe, zdravja, počutja, uspešnosti in energetske učinkovitosti.

Pri OHS so se odločili, da vsako leto odprejo čimveč kakovostno zasnovanih objektov, ki različnim ciljnim skupinam omogočajo osebno izkušnjo v izbrani arhitekturi. Največ zanimanja je za oglede zasebnih hiš, nizkoenergijskih hiš in lesenih objektov. V zadnjih letih je opaziti gradnjo novih, izjemno kakovostnih vrtcev tako z vidika arhitekture, notranjega oblikovanja kot tudi energijske učinkovitosti. Upamo, da se bo v to smer obrnil tudi trend pri drugih javnih objektih (šolah, domovih za ostarele, medgenracijskih centrih, bolnicah, gasilskih in kulturnih domovih).

Poleg izbrane sodobne arhitekture vsako leto odprejo tudi nekaj objektov, ki ne izstopajo z vidika arhitekture, ampak so zanimivi zaradi svoje vsebine ter pomena za delovanje družbe in javnosti navadno niso dostopni. Po objektih bodo tudi tokrat vodili arhitekti, lastniki stanovanj in upravitelji objektov ter predstavniki vodilnih podjetij, ki so sodelovala pri gradnji.

Ponekod je za ogled potrebna prijava

Glede na izjemno veliko zanimanje za festival, saj si stanovanja in objekte vsako leto ogleda več kot 3000 ljudi, obiskovalcem svetujemo, da si na spletni strani OHS pred festivalom ogledajo program. Za ogled nekaterih zasebnih nepremičnin so potrebne tudi prijave, saj je vstop ponekod omejen za manjše skupine. Več informacij na www.odprtehiseslovenije.org. (sč)