Dodatno slabo voljo sprožajo nekateri zaostreni pogoji za pridobitev nepovratnih sredstev in umik nekaterih spodbud, ki so bile tako za investitorje kot izvajalce določenih komponent zelo pomembne. Enaka usoda kot črtanje subvencij za mikro sončne elektrarne je doletela tudi toplotne črpalke za sanitarno vodo. Predmet nepovratnih finančnih spodbud bodo namreč samo še toplotne črpalke, ki so namenjene za centralno ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode. Drugače kot lani torej predmet nepovratnih finančnih spodbud ne bodo več tudi toplotne črpalke, ki so namenjene samo pripravi sanitarne tople vode.

Brez spodbud za sanitarne toplotne črpalke

Na vprašanje, zakaj, so na Eko skladu odgovorili, da je »omenjeno spremembo 16. marca 2015 zahtevalo ministrstvo za infrastrukturo, ki je med drugim pristojno tudi za učinkovito rabo energije. Utemeljitve, zakaj se letos iz nepovratnih finančnih spodbud črtajo sanitarne toplotne črpalke, nam niso podali.« Enako vprašanje smo zato naslovili še na ministrstvo za infrastrukturo. Po vztrajanju so nam poslali zanimiv odgovor: »Slovenija se je, tako kot v drugih državah, odločila, da ne bo dajala nepovratnih finančnih spodbud za sanitarne toplotne črpalke, ker je ukrep stroškovno učinkovit brez subvencije, ker ima ukrep visoke administrativne stroške (obdelava vloge za majhne vrednosti investicije), ker ukrep lahko spodbujajo zavezanci po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije.«

Pozor! Slovenija se je tako odločila, sporočajo z ministrstva, ki je letos tako že drugič »administrativno« dvignilo med Slovenci veliko prahu. Tako je bilo namreč že na prehodu iz lanskega v letošnje leto s pravilnikom o energetski izkaznici. Energetska izkaznica je bila znana že od leta 2006, a je pravilnik o metodologiji izdelave energetske izkaznice stopil v veljavo šele 19. decembra lani. Podobna je tudi zgodba javnih pozivov za dodeljevanje spodbud Eko sklada. Praksa je znana že vrsto let in je prinesla določene pozitivne učinke, zato je država v ta namen že zagotovila 35 milijonov evrov za posojila in 24 milijonov evrov nepovratnih sredstev za naložbe v učinkovito rabo energije in rabo obnovljivih virov energije. Podlaga za to sta bila lani sprejet energetski zakon in uredba o zagotavljanju prihrankov energije. A pravila igre še vedno niso znana.

Javni pozivi zamujajo več kot tri mesece

Javni pozivi za obravnavan namen zamujajo že več kot tri mesece, ker čakajo na administrativne pogoje z ministrstva za infrastrukturo, kar zainteresiranim povzroča dejanske, in ne zgolj administrativne stroške. Ko bodo podrobnosti »skočile« v veljavo čez noč, lahko pričakujemo nove pretresljive zgodbe. Spomnimo: taka uveljavitev energetske izkaznice je močno stresla slovenski nepremičninski trg. Zdaj se lahko to ponovi z učinkovito rabo energije iz obnovljivih virov. Medtem pa strokovnjaki poudarjajo, da trajnostna kakovostna gradnja ni zgolj varčevanje z energijo …