Občina vseskozi sledi viziji enakomernega razvoja vseh krajev in zagotavljanja enake kakovosti življenja ne glede na oddaljenost. Evropska sredstva so ob nenehnem zniževanju prejemkov s strani države nujno potrebna za uresničitev projektov, kot je obnova večnamenskih domov na podeželju. Večnamenski domovi so središča, ki povezujejo prebivalce v skupnost, saj v njih delujejo krajevne skupnosti in društva ter potekajo zbori krajanov in različne prireditve.

Večnamenski dom Bizeljsko – pomemben za razvoj turizma

V središču vinorodnega Bizeljskega se za bleščečo rumeno fasado obnovljenega večnamenskega doma odpirajo sodobno urejeni prostori, namenjeni potrebam društev, sejna soba pa bo gostila tudi razstavo lokalnih izdelkov in bo vključena v turistično ponudbo kraja. Bizeljsko je sinonim za kakovostna vina, ob vinarstvu se v kraju razvija tudi turizem. Poleg vinske ceste, peščenih jam – repnic, znamenitega ajdovega kolača in posebnosti živalskega sveta, ptiča čebelarja, je Bizeljsko tudi kraj, kjer je živel in delal veliki Slovenec Anton Martin Slomšek. Obnovljeni objekt pomeni dobrodošlo infrastrukturo za razvoj turistične dejavnosti kraja. Večnamenski dom na Bizeljskem je Občina Brežice obnovila s pomočjo sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, kjer je pridobila nepovratna sredstva v višini 60 odstotkov vrednosti investicije.

Prosvetni dom Artiče – nepogrešljiv del krajevne identitete

Pred 62 leti so krajani krajevne skupnosti Artiče s prostovoljnim delom in prvim samoprispevkom zgradili skupen dom, v katerem se je pričela razvijati močna kulturna dejavnost, po kateri sta kraj in občina prepoznavna. Artiško Kulturno umetniško društvo Oton Župančič je tako na ravni države kot širše znano po folklorni sekciji, ki vsako leto sodeluje pri izvedbi mednarodnega folklornega festivala SloFolk,s svojimi nastopi in edinstveno brežiško nošo pa redno gostuje tudi na tujih odrih.

Za obnovo Prosvetnega doma Artiče je Občina Brežice pridobila dobrega pol milijona evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, in sicer iz preostanka sredstev, namenjenih drugim regijam, ki teh sredstev niso uspela počrpati. Poleg temeljite prenove – energetske sanacije, zamenjave elektroinštalacij, sanacije odra, ureditve prezračevanje in garderob za nastopajoče, so bile izpeljane številne funkcionalne izboljšave krajevnega kulturnega centra, od klančine za invalide do scenske razsvetljave in ozvočenja. Ob uradnem odprtju saniranega objekta je v docela prenovljeni dvorani doma prvič potekal kulturni program sekcij KUD Oton Župančič Artiče, za glasbeno presenečenje pa je poskrbela domačinka pevka Nuša Derenda.