Odgovor: Osnutek predloga zakona o ravnanju z nedovoljenimi gradnjami je bil v javni razpravi pomladi 2014, vendar pa se je postopek njegovega nadaljnjega obravnavanja oziroma sprejemanja za zdaj ustavil, verjetno tudi zaradi menjave vlade v lanskem letu. Uradnih informacij o tem, kdaj bo zakon sprejet, ni, svetujem pa vam, da se za odgovore obrnete na okoljsko ministrstvo.

Vprašanje: Že pred dvema letoma sem prejel odločbo o rušenju hišice, ki je črna gradnja. Hišico uporabljam za mizarsko obrt. Izvršba se sicer še ni začela, sem pa slišal, da se tudi še nekaj časa ne bo, ker se je rok za rušenje podaljšal. Zanima me, ali to drži.

Odgovor: Delno to drži. Po noveli zakona o graditvi objektov se je moratorij na izvršbo inšpekcijskih odločb o rušenju nedovoljenih gradenj podaljšal za pet let, vendar le za nekatere kategorije stavb, in sicer za tiste, v katerih bivajo osebe, ki nimajo drugega primernega stanovanja, kot tudi za tiste, v katerih se opravlja gospodarska dejavnost, pri čemer bi lahko izvršba (rušenje) povzročila hujšo gospodarsko škodo. Če boste torej uspeli dokazati, da bi vam rušenje povzročilo hujšo gospodarsko škodo, se lahko zanesete na odlog izvršbe o rušenju za pet let.

Mag. Boštjan J. Turk