Župan Franci Rokavec se je tako znašel v zagati, kako rešiti SVC Litija, ki je še vedno brez lastnih prihodkov, in stabilizirati občinske finance. Ministrstvo za finance je namreč že na začetku leta sporočilo, da Litijanom zaradi prezadolženosti in patronatskih izjav, s katerimi se občina zavezuje za redno odplačevanje kreditov SVC Litija (denimo z dokapitalizacijo podjetja), ne bodo več izdali soglasja za novo zadolžitev. So pa očitno kasneje v novo zadolževanje privolili pod pogojem, da se občina v kreditnih pogodbah družbe SVC Litija znebi patronatskih izjav.

Po pomoč k bankam upnicam

Rokavec se je namreč v začetku meseca tako na NLB kot na Delavsko hranilnico obrnil z dopisom, v katerem prosi za umik oziroma razveljavitev patronatskih izjav, pri Delavski hranilnici pa tudi vračilo 15 bianko menic z menično izjavo. Bankirjem v dopisu med drugim pojasnjuje, da sta umik patronatskih izjav in vračilo bianko menic neobhodna in nujna, sicer jim finančno ministrstvo ne bo izdalo soglasja za novo zadolžitev, občini pa v tem primeru kljub reprogramu kreditov grozi insolventnost, saj ne bodo zmožni kriti vseh odprtih (lanskih) obveznosti in letos načrtovanih odhodkov.

Kakšen bo nov dogovor med občino in bankama upnicama, če bo do njega prišlo, nam pri Rokavcu ni uspelo izvedeti, dejstvo pa je, da so banke občino že januarja pri reprogramiranju kreditov opozorile na ukrepe, ko dolžnik zamuja s plačilom. Med drugim lahko kredit tudi odpokličejo, nikakor pa ne pristajajo na še več odpustkov, so bankirji NLB poudarili v januarskem dopisu občini. Prav tako so v NLB že takrat nasprotovali izbrisu dela pogodbe, v katerem se občina zavezuje, da bo kot ustanoviteljica zagotavljala kapitalsko ustreznost in solventnost SVC Litija. To pa je tudi vsebina patronatskih izjav.

Socialnovarstveni center sicer še vedno živi zgolj od občinskega denarja. Dom starejših občanov, oskrbovana stanovanja, varstveno-delovni center in lekarniški prostori namreč še naprej ostajajo prazni, ne kaže pa, da se bo v kratkem stanje kaj spremenilo. Spomnimo, da je upravno sodišče Lekarni Ljubljana, kjer so nameravali odpreti enoto v SVC Litija, dalo rdečo luč za širjenje dejavnosti v litijsko občino, z Domom Tisje pogovori in usklajevanje najemne pogodbe za dom starejših občanov potekajo že nekaj mesecev in se po ocenah občinarjev ne bodo zaključili pred junijem, Florijan Bulovec, direktor Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, pa je o odkupu 17 oskrbovanih stanovanj za 1,2 milijona evrov povedal, da bistvenih premikov pri pogajanjih ni.

Družbi bi sicer pri razdolževanju in stabilizaciji poslovanja pomagala pozitivna odločitev gospodarskega ministrstva glede občinske vloge na lanskem razpisu za razvoj regij, na katerem so kandidirali za 7 milijonov evrov evropskih sredstev, s katerimi bi v SVC Litija odkupili medgeneracijsko središče. A četudi ministrstvo tokrat odloči v prid občine, ni jasno, kdaj in kako bi lahko občini ta sredstva izplačali, saj so jih že porabili za druge upravičene projekte.