Z novo povezavo med tako imenovanimi referenčnimi ambulantami, ki jih sestavljajo zdravnik, diplomirana medicinska sestra in medicinska sestra ali zdravstveni tehnik, in patronažno službo bi radi v Zdravstvenem domu Ljubljana (ZDL) dosegli predvsem tiste paciente, ki iz različnih razlogov težje pridejo do osnovne zdravstvene oskrbe. Pri njih bodo pozorni na različne dejavnike tveganja, saj je ključni cilj projekta Nadgrajena celovita obravnava pacienta (CPC+) preprečiti bolezni, ki so posledica nezdravega življenjskega sloga.

Ker je v projektu še zlasti pomembna vloga patronažnih medicinskih sester, ki jih je v ZDL zaposlenih približno 110, bodo z izobraževanji nadgradili njihovo znanje s področja preventive in spremljanja parametrov pri kroničnih boleznih.

Najučinkovitejše so simulacije

Udeleženke v projektu bodo na domu izvajale preventivno presejanje za kronične nenalezljive bolezni, kot so astma, debelost, arterijska hipertenzija in sladkorna bolezen tipa 2. Še pomembneje pa je, da naj bi bile s pomočjo določenih informacijskih sistemov po novem bolje opremljene s podatki o zgodovini bolezni posameznih pacientov, po drugi strani pa bodo po obisku z njihovimi informacijami neposredno seznanjeni tudi zdravniki.

Tako se bodo številnim bolnikom skrajšale poti v referenčno ambulanto, hkrati pa bodo v preventivne dejavnosti zajeli tudi tiste, ki z obiskom zdravnika nenehno odlašajo. Kot so predvideli, bo približno 50 patronažnih sester opravilo okoli 200 obiskov na mesec, kasneje pa se bodo o ugotovitvah pogovorile z ekipo zdravnika družinske medicine. Paciente, ki v preventivnem programu ne bodo uspešno sodelovali, kar pomeni, da denimo ne bodo opustili kajenja ali bodo še naprej pridobivali težo, bodo naknadno vključili v simulacijski center ZDL, kjer bodo na bolj praktičen način spoznavali posledice svojega dolgoročnega rizičnega vedenja. Prikazali jim bodo težko dihanje pri kadilcu, težave z gibanjem po možganski kapi, težave z vidom in podobno. »S simulacijami lažje dosežemo uvid, s kakšnimi posledicami se bodo zelo verjetno morali v nadaljevanju svojega življenja spopadati zaradi nezdravega življenjskega sloga, kot pa bi ga s predavanji in drugimi načini podajanja informacij,« so ocenili.

Ker tudi debelost vodi v nastanek številnih bolezni, pa bodo v projektu CPC+, ki ga podpira norveški finančni mehanizem, obenem poudarili še timski pristop k družinski obravnavi debelosti.