Kupnino s Hrvaškega so že prejeli, medtem ko imajo Ormožani čas za plačilo še jutri. Jelen ocenjuje, da je izkupiček obeh poslov dober, saj bi sicer zaradi nujnosti likvidacije družbe M & P, ki je bila s srednjeročnim programom zapiranja rudnika predvidena za letos, objekti lahko postali tarča špekulantov. Zadovoljen pa je tudi, da so našli novega najemnika za rudarski dom na Planini, ki bo svoja vrata znova odprl v soboto. Gostinski objekt s prenočitvenimi zmogljivostmi je bil sicer z izklicno ceno 120.000 evrov na javni dražbi, vendar resnega interesenta ni bilo, zato so se odločili poiskati najemnika, ki bi oživil in izboljšal stanje na zamrli Planini, je pojasnil Jelen. Dodal je, da so najemno pogodbo z Damjanom Napotnikom iz Hrastnika, ki ima 15 let izkušenj v gostinstvu, podpisali do konca januarja prihodnje leto. V tem času se bo videlo, kakšen je potencial Planine in ali bo novi najemnik pravi za upravljanje doma, je še dodal Jelen.

Spekter premalo učinkovit

Jelen, ki od marca lani vodi tudi nepremičninsko hčerinsko družbo RTH Spekter, bo v prihodnjih dneh sprejel ukrepe za sanacijo poslovanja omenjene družbe, v kateri je direktor Borut Dolanc ostal brez pooblastil. Forenzična preiskava poslovanja Spektra v preteklem obdobju je namreč pokazala, da je ta premalo učinkovit in da ne povečuje svojega premoženja, temveč stanovanjski fond le vzdržuje, dobiček pa so akumulirali, namesto da bi ga kot takrat še nepridobitna družba dve tretjini namenili naložbam v stanovanja. Tako bi med drugim lahko 1,6 milijona evrov dobička namenili za nakup ali gradnjo novih stanovanj pa tudi za obnovo obstoječega stanovanjskega fonda, s čimer bi v zasavskem okolju lahko generirali nova delovna mesta.

»Maja bomo pričeli sestavljati srednjeročni strateški načrt za ohranjanje in povečanje premoženja družbe, tudi z večjo prisotnostjo na trgu in vlaganjem zasebnega kapitala,« je pojasnil Jelen. Dodal je, da bo ena od prioritetnih nalog zaposlenih v Spektru tudi iskanje in črpanje subvencij, do katerih kot pravni subjekt pri Eko skladu niso upravičeni.

Čas za poplačilo neugodnih kreditov

Do konca junija bodo poskusili odpraviti tudi eno ključnih težav v Spektru v preteklih letih, ki ga bremenijo neugodni krediti, najeti v 90. letih prejšnjega stoletja pri republiškemu stanovanjskemu skladu. Te danes družba odplačuje po 8- do 12-odstotnih obrestnih merah, poplačali pa bi jih z najemom ugodnejšega kredita v višini dveh milijonov evrov. »Z eno od poslovnih bank smo se že pogovarjali in zadeva se jim zdi smiselna, a jim moramo najprej predložiti revidirano poročilo RTH za leto 2014, ko smo bili v postopku delne prisilne poravnave, in letošnji poslovni načrt, ki kaže pozitivni poslovni izid,« je pojasnil Jelen, ki pričakuje, da bodo s tem v Spektru prihranili okoli 70.000 evrov na leto.

Lansko je bilo praktično tudi edino leto, ko vodilnim v Spektru pri bankah zaradi insolventnega RTH ne bi uspelo dobiti ugodnejšega kredita za poplačilo stanovanjskega sklada ter občin Trbovlje in Zagorje ob Savi, pri katerih je družba tudi zadolžena. Če bi to storili denimo že leta 2007, bi po Jelenovih izračunih prihranili celo okoli pol milijona evrov. Ali in kako bo Jelen ukrepal zoper odgovorne v Spektru, predvsem zaradi ugotovitev forenzične preiskave, da bi bil del poslovanja lahko boljši, bo jasno v prihodnjih dneh.