»Prek študentske napotnice sem delal v podjetju T2, v skladišču. Ko so se februarja zgodile spremembe pri študentskem delu, sem tako kot številni drugi moral oditi,« pove študent strojništva Žan Žunko.

Delodajalca razume, saj se je začasno in občasno delo dijakov in študentov močno podražilo in postalo manj konkurenčno. »Če je bil študent prej v primerjavi z redno zaposlenim cenejši za 22 odstotkov, je zdaj ta razlika upadla na zgolj devet odstotkov. Delodajalcu se zato bolj splača imeti redno zaposlenega, za katerega ve, da bo zjutraj prišel v službo, da ne bo kar naenkrat vzel dopusta in podobno,« razmišlja Žunko.

Več sreče je imel Matic Zibelnik, ki je službo v gostinskem podjetju Gurman obdržal. Čeprav morajo študentje in dijaki po novem nameniti 15,5 odstotka svojega prejemka v pokojninsko blagajno, je ohranil tudi enako urno postavko. »Šef mi je zvišal plačo za 15 odstotkov, tako da dobim enako kot prej, pet evrov na uro.« Službo in enako plačilo, 4,20 evra na uro, je obdržala tudi Viktorija (priimka ni želela izdati), ki dela v knjižnici na ljubljanski filozofski fakulteti.

Februarja kar 60 odstotkov manj študentskega dela

Uveljavitev zakona o začasnem in občasnem delu dijakov in študentov, ki je močno zvišal obdavčitev in uvedel najnižjo urno postavko v višini 4,50 evra bruto oziroma 3,80 evra neto (strošek študentskega dela se je po oceni delodajalcev povečal za povprečno 36 odstotkov), je med številnimi delodajalci in delojemalci povzročila pravi mali šok. Februarja se je obseg študentskega dela po podatkih največjega ponudnika, e-Študentskega servisa, v primerjavi z lanskim februarjem znižal za kar 60 odstotkov. Ta upad je bil hujši od celo najbolj črnogledih napovedi pred uveljavitvijo zakonodaje. Toda v marcu so se razmere že spremenile: število faktur pri e-Študentskem servisu je bilo glede na lanski marec nižje le še za 11 odstotkov, število napotnic pa za štiri odstotke.

Na ministrstvu za delo menijo, da bo treba za realno oceno o vplivu sprememb počakati vsaj pol leta. Trg dela se namreč na zakonodajne spremembe odziva razmeroma počasi, ob tem pa je treba upoštevati, da so bile v zadnjih dveh letih sprejete številne reforme – od reforme trga dela do zvišanja obdavčitve – in da se dejanski učinki posameznih ukrepov med seboj prepletajo.

Najslabše plačana dela izginjajo

V podjetjih so se na spremembe zakonodaje odzvali različno. Omenjeni T2 denimo z odslavljanjem začasnih delavcev. Študente so obdržali večinoma le v klicnem centru. Količina študentskega dela se zmanjšuje tudi v Mercatorju in Zavarovalnici Triglav, v Darsu (predvsem na cestninskih blagajnah), v Krki, Hitu in Telekomu pa so ga ohranili v približno enakem obsegu. Delodajalci so se različno odzvali tudi na spremembo višine urne postavke. Večinoma so bruto urne postavke povišali tako, da neto izplačila ustrezajo tistim pred spremembo zakona.

»Tisti delodajalci, ki niso prevzeli nase 15,5-odstotne podražitve za pokojninsko zavarovanje, zdaj težje dobijo študente za delo. Dela, ki so bila prej plačana precej pod novo minimalno urno postavko, pa so bolj ali manj izginila,« ugotavlja Saša Praček iz e-Študentskega servisa. Gre predvsem za lažja fizična dela – za pakiranje, deklariranje in podobno. Največ ponudb je sicer za delo v strežbi, sledijo dela v prodaji – za blagajnami v trgovinah in na bencinskih servisih, dela v igralnicah, pobiranje vstopnine na prireditvah...

Študentski servisi so doslej zaznali zelo malo kršitev, večinoma zaradi neobveščenosti delodajalcev, saj so nekateri na začetku še vedno oddajali obračune s pavšalnimi zneski, kar po novem ni več mogoče, saj morajo biti na njih vpisane opravljene ure ter urna postavka. Na dodatne administrativne zahteve so se prilagodili tudi študentski servisi. Po novem morajo odvajati večje število prispevkov, poravnavati pa jih morajo tudi v primerih, ko jim podjetja ne plačajo računov za delo dijakov in študentov.

Primerjava stare in nove ureditve študentskega dela

Ministrstvo za delo

PODATKI

STARA UREDITEV

UREDITEV OD 1. 2. 2015

koncesijska dajatev

 

dodatna koncesijska dajatev

 

delež obremenitve

(štipendije, šos, posredniki)

(študentski domovi)

2,00 %

23,00 %

2,00 %

16,00 %

pavšal za zavarovanje za

primere smrti in invalidnosti

pavšal za zavarovanje za poškodbe

pri delu in poklicne bolezni

4,58 %

0,80 %

0,53 %

ukinjeno

prispevki delodajalca za

pokojninsko in invalidsko zavarovanje

prispevek delodajalca

za zdravstveno zavarovanje

prispevka ni bilo

prispevka ni bilo

6,36 %

8,85 %

SKUPAJ

prispevki zavarovanca za

pokojninsko in invalidsko zavarovanje

30,38 %

prispevka ni bilo

49,24 %

15,00 %

4,5 € (bruto)

minimalna urna postavka: