Svet zavoda je bil tokrat usklajen s strokovnim svetom in večino glasov namenil Skušek-Fakinovi, ki je kandidirala na željo zaposlenih v zdravstvenem domu. Kot je pojasnil Borut Dolanc, predsednik sveta zavoda, jih je prepričala s svojim dosedanjim delom. »Njeno vodenje v preteklosti nekateri člani sveta že poznamo, tako na položaju direktorice kot tudi strokovne vodje Zdravstvenega doma Trbovlje,« je dodal Dolanc in povedal, da je za Skušek-Fakinovo glasovalo šest članov sveta, eden pa se je vzdržal. Precej podobno je kandidatka prestala tudi sito občinske komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, saj je zanjo glasovalo vseh devet članov, je povedala predsednica komisije Irina Pintar. Skušek-Fakinova je namreč tudi njim predstavila program, s katerim so bili zadovoljni, zato bodo občinskim svetnikom predlagali, da tokratno favoritko za štiriletno vodenje zdravstvenega doma potrdijo.

Na prvem mestu sanacija preteklih izgub

Skušek-Fakinova se bo morala sicer tudi v tem mandatu posvetiti predvsem finančnemu delu poslovanja zavoda, saj še vedno pokrivajo izgube iz preteklih let, ki znašajo več kot pol milijona evrov in so nastale predvsem na račun odprave tretje četrtine plačnih nesorazmerij. Te so morali v zavodu knjižiti že leta 2013 in zato beležili 205.000 evrov izgube, čeprav bodo zadnje izplačilo zaposlenim iz tega naslova opravili letos. V zavodu se sicer, podobno kot v drugih zdravstvenih domovih po državi, nadejajo, da jim bo sredstva, potrebna za odpravno plačnih nesorazmerij, uspelo dobiti po sodni poti. Tožbo naj bi skupaj vložili letos.

Lani so sicer v Zdravstvenem domu Trbovlje poslovali pozitivno, tako da bodo 71.114 evrov presežka prihodkov nad odhodki lahko namenili pokrivanju izgub. A so morali biti zelo previdni pri načrtovanju nabave blaga, storitev, vzdrževanja in opreme, je v letnem poročilu pojasnila zdaj že nekdanja direktorica Tatjana Jevševar, k pozitivnemu izidu pa je prispevalo tudi povečanje prihodkov v primerjavi z letom 2013 za dober odstotek oziroma 55.757 evrov in za 7,2 odstotka nižji stroški dela. Trudijo se tudi s povečanjem koriščenja tržnih storitev, a bodo za dokončanje sanacijskega programa kljub vsemu potrebna še vsaj tri leta, je ocenila Jevševarjeva. Načrte, kako bo njeno delo nadaljevala, bo Skušek-Fakinova predstavila po zaključku postopka imenovanja, županja Jasna Gabrič pa meni, da je največja prednost najverjetnejše nove direktorice poznavanje delovanja zavoda, zato je prepričana, da bo znala poiskati notranje rezerve, s katerimi jim bo uspelo ustvariti dodatne prihranke in pokriti izgube iz preteklih let.