Dva dodatna sodelavca naj bi za čas trajanja županovega mandata zaposlili v njegovem kabinetu, tri pripravnike pa za čas trajanja pripravništva v drugih oddelkih uprave. Direktorica občinske uprave dr. Vida Čadonič Špelič je poudarila, da novih zaposlitev za nedoločen čas ne bo. Dolgoročno naj bi na občini zasledovali cilj boljše organizacije dela, »ki bo postopoma, ob upoštevanju načrtovanih upokojitev, privedla do zniževanja števila zaposlenih«.

Okrepitve v županovem kabinetu

»Glede na nekajmesečno izkušnjo je mogoče zaključiti, da je kabinet župana glede na naloge, ki jih izvaja, kadrovsko občutno prešibek,« je zapisano v obrazložitvi predloga. Župan ocenjuje, da potrebuje v svojem kabinetu šest zaposlenih. Kabinet se je že okrepil s sodelavko, ki skrbi za razvoj visokega šolstva. Ta zaposlitev je sicer posledica odločitve občinskega sveta še v prejšnji sestavi, ko je julija lani izglasoval ukinitev javnega zavoda Univerzitetno raziskovalno središče (URS), češ da ta ni več potreben. Vse nadaljnje naloge oblikovanja novomeške univerze so se s tem prenesle na senat konzorcija univerze ter na občino, ki je tako že prezaposlila eno osebo z URS na občinsko upravo.

Druga predvidena okrepitev v kabinetu naj bi skrbela za obveščanje občanov in komuniciranje z njimi. Rešitev bodo najprej iskali med zaposlenimi v občinski upravi. »Če to ne bo mogoče, bo šlo za novo zaposlitev, vendar, kot rečeno, le za čas trajanja županovega mandata,« poudarjajo. Tri pripravnike pa bi po besedah Čadonič-Špeličeve zaposlili predvsem »z namenom pomoči mladim, da jim omogočimo pridobivanje delovnih izkušenj, ki so nujne pri iskanju nove zaposlitve«. Javni natečaj naj bi objavili v kratkem.

S ciljem optimizacije širše občinske uprave pa se s 1. julijem obeta ukinitev Zavoda za turizem. V njem so poleg direktorja Ivana Kuljaja zaposleni še trije uslužbenci, ki bodo v primeru ukinitve zavoda ostali na cesti. Izvajanje nekaterih dejavnosti zavoda naj bi prevzela Kulturni center Janeza Trdine in Razvojni center, za dejavnost Turističnega informacijskega centra pa naj bi občina poiskala koncesionarja.

Toda predsednik sveta zavoda Jože Žura je opozoril, da se občina loteva ukinitve tega zavoda brez natančne stroškovne analize. »Treba je vedeti, da tudi koncesija ni zastonj. Sam sem bolj pričakoval združevanje s kakšnim drugim zavodom kot pa likvidacijo,« je dejal Žura. »Največji problem je, da bodo zaposleni grdo izigrani. Ob ustanovitvi zavoda leta 2007 so bili po občinskem dekretu prezaposleni z občinske uprave na javni zavod, zdaj pa bodo na cesti.«

Direktor in poveljnik v eni osebi

Spremembe se obetajo tudi v gasilsko-reševalnem centru, kjer naj bi združili funkcije sveta zavoda in strokovnega sveta zavoda pa tudi direktorja zavoda in strokovnega vodje oziroma poveljnika. V ožji občinski upravi pa Čadonič-Špeličeva predlaga zmanjšanje števila uradov z deset na pet (če ne štejemo kabineta župana). Z združitvijo želi občina zagotoviti učinkovitejše delovanje, hitrejšo odzivnost in s tem boljši servis občanom. Neposrednih finančnih in, kot kaže, tudi kadrovskih posledic naj odlok ne bi imel.