Med evropskimi delniškimi indeksi po donosu v letošnjem letu na vrhu najdemo italijanski delniški indeks FTSE MIB s 24,94-odstotnim donosom, za ovratnik pa mu diha nemški delniški indeks DAX in je v letošnjem letu zrasel za 24,7 odstotne točke. Po četrtletnem pregledu stanja na področju zaposlovanja in socialnih razmer evropska komisija ugotavlja, da se gospodarske razmere v EU postopno izboljšujejo že skoraj dve leti, bruto domači proizvod pa raste skoraj v vseh državah članicah. K zagonu rasti nekaj pripomoreta nizka cena nafte na svetovnih trgih in šibka vrednost evrske valute.

Na drugi strani luže ameriški delniški indeksi po rasti v letošnjem letu zaostajajo. Merjeno v evrski valuti donosi glavnih dveh ameriških indeksov S & P 500 in Dow Jones v letošnjem letu dosegajo 15,56-odstotno oziroma 14,88-odstotno rast.

V marcu so se denarni tokovi usmerili iz največjega razvitega trga (ZDA) v druge razvite trge (EU) in predvsem v razvijajoče se trge (Kitajska, Tajska in Indija). Na Kitajskem se pristojni organi tako s fiskalnega kot tudi z monetarnega vidika usmerjajo v spodbujevalne ukrepe, ki bi pospešili rast bruto domačega proizvoda. Napovedali so ustanovitev nove razvojne banke, ki bi bila odprta tudi za tujce in bi bila s tem resna konkurentka Azijski razvojni banki. Vlagatelji so predlog sprejeli zelo dobro, interes pa je prav tako že izkazalo tudi 27 držav, ki bi bile pripravljene sodelovati. Poleg omenjenega so v tej hitro rastoči državi napovedali tudi akcijski načrt izgradnje »enega pasu in ene ceste«, ki bi Kitajsko s hitrimi železniškimi programi in avtocestami povezala z Bližnjim vzhodom, Afriko in Evropo. Omenjeni projekti bodo terjali velike investicije, s katerimi bodo posledično ustvarili veliko novih delovnih mest, kar se bo v prihodnje odrazilo tudi v večji potrošnji ter v končnem višjem bruto domačem proizvodu države. Vlagatelji so v letošnjem letu v želji po donosih dobesedno razgrabili delnice na omenjenih trgih. Hongkonški delniški indeks HSI v letošnjem letu beleži 32,58-odstotno rast, medtem ko delniški indeks Shanghai Comp., merjeno v evrih, dosega skoraj 45-odstotno rast.

Svetovna banka je poslabšala napoved rasti gospodarstva vzhodne Azije in Kitajske, ob tem pa opozorila na velika tveganja, ki jih za ta del sveta predstavljata možnosti krepitve ameriškega dolarja in zvišanja obrestnih mer v ZDA. Kitajski je tokrat napovedala 7,1-odstotno krepitev gospodarske aktivnosti.

Vlagatelji bodo v naslednjih tednih pozornost posvečali rezultatom poslovanja podjetij v prvem letošnjem četrtletju, kjer se predvsem pri večjih ameriških izvoznikih pričakuje negativen vpliv močnega dolarja na njihovo poslovanje.