Med zavezami je tudi ta, da bodo že precej obremenjena Postojnsko jamo in Predjamski grad postopoma razbremenili s preusmeritvami obiskovalcev v druge manj obiskane jame, kot so Pivka in Črna jama, Male jame in delno tudi Otoška jama. V Postojnski jami načrtujejo, da bodo vanje iz koncesnine vložili skoraj 4,3 milijona evrov.

Na seznamu nujnih naložb je tudi posodobitev jamske železnice. »Letos imamo 200. obletnico odkritja notranjih delov jame in moja želja je bila, že takrat, ko smo družbo Postojnska jama kupovali, da bi popolnoma posodobili promet v jami. Pa ne v smislu, da bi bil hitrejši, ampak da bi bilo manj hrupa, manj vibracij in bi bil bolj ekološki. Ker gre za zelo veliko investicijo, vemo, da tega ne bomo mogli narediti sami, ampak bomo potrebovali tako državo kot Evropo. To so vendarle posegi v jami, ki se zgodijo enkrat na 50 let. Tako kot se je zgodilo današnje odprtje prenovljene dvorane in mostu,« je dejal Batagelj. Vlaganja v železniško infrastrukturo bodo po njegovih besedah vredna tri milijone evrov. »Kar je glede na vrednost naravne vrednote sorazmerno majhna številka.«