Prva domžalska garažna hiša, ki sodi v sklop mreže sistema P+R (parkiraj in se pelji z avtobusom), naj bi bila končana do konca junija, napoveduje domžalski župan Toni Dragar. Pravi, da jo v mestu težko pričakujejo, saj naj bi se z njo končno znebili večjega dela avtomobilov, ki jih v središču mesta za ves dan puščajo predvsem okoličani, ki v Domžalah prestopajo na sredstva javnega potniškega prometa, s katerimi se odpeljejo v službo v Ljubljano. Umaknejo jih šele po končanem delu, ko se z njimi vračajo v okoliške kraje, kamor ni urejen javni potniški promet oziroma jim povezave ne ustrezajo.

Garažno hišo, ki jo že gradijo in ki stoji v ožjem delu mestnega središča, sofinancira kohezijski sklad Evropske unije, ki bo 2,2 milijona evrov vredni naložbi primaknil poldrugi milijon evrov. Garažna hiša bo imela 228 parkirnih mest, od teh 12 prirejenih za invalide. Zgrajena bo v treh etažah z medetažami, in sicer kletni in dveh nadstropjih, in s streho, ki bo prav tako parkirna površina. Uvoz v parkirno hiši in izvoz iz nje bosta urejena v južnem delu območja iz Masljeve ulice. Poleg garaže bodo v pritličju kolesarnica, polnilnica za električna vozila in javne sanitarije.

Mestna kartica

Za dostop v garažno hišo bodo uporabniki potrebovali mestno kartico, ki jo bo mogoče kupiti pred vstopom v garažno hišo. Strošek izdaje kartice se bo obračunal ob plačilu parkirnine; vstop v garažno hišo brez mestne kartice pa ne bo mogoč. Kartica bo anonimna in prenosljiva in bo omogočala tako parkiranje kot vožnjo z javnim prevozom, pojasnjujejo na občini. Dodajajo, da se bo uporabnikom z vstopom v garažno hišo na mestno kartico naložil bonus, ki jim bo omogočil dvakratni brezplačni prevoz z javnim avtobusnim prevoznikom (Kam Bus) v istem dnevu. Ob izhodu iz garažne hiše bo uporabnik plačal parkiranje na avtomatski blagajni. Možno bo tudi plačilo s plačilnimi in kreditnimi karticami. Blagajna denarja ne bo vračala, preplačilo parkiranja se bo na mestno kartico zabeležilo kot dobroimetje.

Po končanju garažne hiše bodo v Domžalah na vzhodni strani območja uredili tudi zelene športnorekreativne površine, ki bodo namenjene tamkajšnjim stanovalcem soseske SPB-1, ki jim tovrstnih površin zelo primanjkuje. Urediti nameravajo dvoje igrišč za košarko, otroško igrišče, fitnes igrišče in zelene površine. Na vzhodno fasado garažne hiše nameravajo namestiti še plezalno steno.