Uprava Telekoma Slovenije je v ponedeljek prek spletnih strani sklicala skupščino delničarjev, ki bo 15. maja. Med drugim bodo delničarji odločali o razdelitvi bilančnega dobička, pri čemer je predlog izplačila dividend v višini 10 evrov bruto na delnico. To pa ni pomagalo in v torkovem trgovalnemu dnevu se je cena delnice občutno zmanjšala. Padec je med trgovanjem presegel tudi 10 odstotkov, zaključna cena delnice pa se je oblikovala pri 119,20 evra, kar je skoraj sedem odstotkov manj kot v ponedeljkovem trgovanju.

SDH, ki sicer zastopa kar 72,75-odstotni delež osnovnega kapitala družbe v svojem imenu in imenu Republike Slovenije, Kapitalske družbe, Pozavarovalnice Sava ter Zavarovalnice Triglav, je v sporočilu za javnost objavil, da se postopek prodaje večinskega paketa delnic Telekoma Slovenije nadaljuje. Ključno vprašanje za državo sedaj je, ali se lahko iz prodajnega postopka umakne in kakšni bi bili s tem povezani stroški. Četudi nekateri menijo, da bo Telekom Slovenije čez nekaj let vreden bistveno več, pa številke in interne projekcije kažejo drugačno sliko, saj prihodki že nekaj časa upadajo, poslovni modeli pa niso več tako donosni, kot so bili. Aktualno vprašanje za obstoječe lastnike je tudi, zakaj tako skromen interes, saj smo lahko še nedavno našteli vsaj šest interesentov. Vsekakor lahko v veliki meri del odgovornosti pripišemo tudi politikom. Padec cene delnice na borzi je precej škodoval premoženju lastnikov in državljanov, račun pa bo najbrž izstavljen brez krčmarja.