Največ dolgujejo lokalnemu gradbincu Trgogradu, ki je gradil novo litijsko šolo in socialno-varstveni center Litija. Za že opravljena dela mu je občina konec leta dolgovala 3,5 milijona evrov, od tega 2,4 milijona evrov za gradnjo šole. Skupni dolg občine z njenimi podjetji je konec minulega leta znašal 19,2 milijona evrov. Za 8 milijonov evrov je bila zadolžena občina, 10,5 milijona evrov SVC Litija, 600.000 evrov Razvojni center Srce Slovenije in 53.617 evrov Javno stanovanjsko-komunalno podjetje Litija.

Prav tako so v občini, katere lansko poslovanje je še vedno pod drobnogledom revizorjev računskega sodišča, tokrat prvič v zaključni račun vnesli vse patronatske izjave, ki jih je župan Franci Rokavec podpisoval za potrebe zadolževanja občinskih podjetij. Gre za skupno devet patronatskih izjav za Razvojni center Srce Slovenije in SVC Litija, ki jih je Rokavec podpisoval vse od leta 2010, a so jih na občini ves čas skrivali pred javnostjo in ministrstvom za finance, ki bi občini zaradi prezadolženosti onemogočilo novo zadolževanje občine že pred dvema letoma, in celo pred lastnim oddelkom za finance. Zdaj jih v zaključnem računu opisujejo kot »na novo evidentirane«, poudarjajo pa še, da nimajo poroštvene narave. A jih kot takšne razumejo tudi banke in finančno ministrstvo, ki je Rokavčeve manevre pri zadolževanju občine odstopilo tudi državnemu tožilstvu. Tam je zadeva po treh mesecih še vedno v predkazenskem postopku.

Na vprašanje, zakaj so prikrivali patronatske izjave, če po njihovem ne pomenijo poroštva, in zakaj je potem občina v začetku leta že tretjič, tokrat za 3 milijone evrov, dokapitalizirala SVC Litija z namenom odplačevanja kreditov, ne pa da bi v celoti poplačali podizvajalce, nam na občini še niso odgovorili. Iz javno dostopne baze transakcij SVC Litija je razvidno, da so od januarske dokapitalizacije banki NLB vrnili 0,5 milijona evrov dolga, pri čemer jim je občina v petek nakazala novih 250.000 evrov za aprilski obrok. Pokrili so tudi nekaj (zapadlih) računov za obratovalne in druge stroške poslovanja, medtem ko je denimo Lesnina MG od 800.000 evrov, kolikor jim dolgujejo za opremo doma starejših občanov, do zdaj dobila le dobre štiri tisočake.