Prostovoljno gasilsko društvo Predoslje vodi upravni odbor na čelu s predsednikom Francijem Ropotarjem, za zakonitost delovanja skrbi nadzorni odbor, operativno delo vodi poveljstvo, v društvu pa deluje tudi nekaj komisij. Deluje kot društvo I. kategorije, ki pokriva območje z 966 prebivalci in je zelo uspešno na vseh področjih v gasilstvu. Zelo so ponosni, da se v njihovi neposredni bližini, v protokolarnem objektu Brdo, dogajajo pomembne stvari za Evropo, kar pa jih dodatno zavezuje, da še bolje poskrbijo za požarno varnost in ugled gasilstva.

Izobraževanje, vaje in tudi zabava

Člani društva skrbijo predvsem za usposabljanje in izobraževanje ter s preventivnim delom in ozaveščanjem krajanov za večjo protipožarno zaščito. V ta namen vsako leto odprejo vrata svojega gasilskega doma za vso zainteresirano javnost. V sklopu meseca požarne varnosti predstavljajo svoje delovanje, gasilsko tehniko in veščine, s katerimi pomagajo ob različnih nesrečah, požarih, poplavah in drugih naravnih nesrečah. Posebno pozornost posvečajo krajanom s prikazom gašenja začetnega požara z ročnim gasilnikom in požarno odejo. Veliko skrb in sredstva namenjajo tudi sodobni opremi, saj lahko le dobro opremljeni učinkovito posredujejo ob nesrečah. Trenutno imajo dve vozili, opremljeni za različne vrste posredovanj. Radi pa povedo, da se tako, kot znajo trdo delati, znajo tudi zabavati in presenetiti svoje krajane.

Spominska soba z zgodovinskim gradivom

S pomočjo krajanov so opremili zgodovinsko sobo, da bi lahko ožji in širši javnosti prikazali in predstavili razvoj gasilstva v Predosljah. V društvu že imajo različno zgodovinsko gradivo, med drugim tudi obnovljeno gasilsko brizgalno iz leta 1905. Z njo se starejši gasilci velikokrat zapeljejo in na ogled postavijo širši javnosti. Člani društva tudi aktivno sodelujejo s krajevno skupnostjo Predoslje in drugimi organizacijami in društvi v krajevni skupnosti, Protokolarnem objektu Brdo, Gasilsko reševalno službo Kranj in drugimi gasilskimi društvi v Gasilski zvezi Mestne občine Kranj.

Po pripovedovanju poveljnika društva Marka Dolenca so člani Prostovoljnega gasilskega društva Predoslje z vsem srcem predani gasilski dejavnosti. Njihove vaje so pogoste, pred večjimi tekmovanji potekajo celo vsak dan. Posebno pozornost posvečajo članicam, mladincem in pionirjem, saj so ti njihova bodočnost, česar se v društvu dobro zavedajo. Tud drugi člani so zelo aktivni in dosegajo lepe rezultate na različnih tekmovanjih, za kar je poleg tekmovalcev zagotovo zaslužen tudi dolgoletni član in častni poveljnik društva Marjan Dolenc.