Na osnovi energetske izkaznice objekta lahko kupec oziroma najemnik predvidi višino stroškov, povezanih z delovanjem objekta. Na energetski izkaznici je jasno opredeljena razvrstitev objekta v razred energetske učinkovitosti glede na letno potrebo po toploti za ogrevanje stavbe na enoto uporabne površine stavbe – Q(NH)/A(u) (kWh/m2a), in sicer:

– razred A1: od 0 do vključno 10 kWh/m²a,

– razred A2: nad 10 do vključno 15 kWh/m²a,

– razred B1: nad 15 do vključno 25 kWh/m²a,

– razred B2: nad 25 do vključno 35 kWh/m²a,

– razred C: nad 35 do vključno 60 kWh/m²a,

– razred D: od 60 do vključno 105 kWh/m²a,

– razred E: od 105 do vključno 150 kWh/m²a,

– razred F: od 150 do vključno 210 kWh/m²a,

– razred G: od 210 do 300 in več kWh/m²a.

Po računskem ali meritvenem modelu

Energetska izkaznica je lahko izdana na osnovi računskega ali meritvenega modela. Energetska učinkovitost objekta je v energetski izkaznici prikazana na barvnem traku za porabo energije in povzročenih emisij ogljikovega dioksida, poleg tega pa so na barvnem traku prikazane tudi minimalne zahteve za potrebno toploto za ogrevanje v posameznem letu.

Izdane energetske izkaznice za objekte imajo veljavnost deset let. V navedenem obdobju se večina naprav, potrebnih za nemoteno delovanje objekta, po večini že amortizira. Nove tehnologije in spoznanja na področju energetske učinkovitosti pa lahko ponudijo nove izboljšave na objektu. Zaradi tega je treba opraviti ponoven pregled objekta in ugotoviti stanje objekta ter pripraviti nova priporočila o učinkovitejši rabi energije v objektu.

Poenostavljeno za posamezno stanovanje

Z novim Pravilnikom o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Ur. l. RS št. 92/2014, z dne 19. 12. 2014) je bil omogočen tudi poenostavljen način izdelave energetske izkaznice za posamezno stanovanje v večstanovanjskem objektu, v katerem ni individualnega sistema ogrevanja za posamezno stanovanje. To olajša pridobivanje energetskih izkaznic za posamezno stanovanje, saj so lastniki stanovanj odvisni od lastne volje, in ne več od volje vseh lastnikov stanovanj v večstanovanjskem objektu.

Delni premiki k varčnejšim objektom so se že pokazali s spodbudami Eko sklada, saj se tudi večji poslovni in večstanovanjski objekti intenzivno energetsko sanirajo. Pri vseh navedenih objektih je tako potekala energetska sanacija ovoja stavbe (zamenjava stavbnega pohištva ter dodatni sloji toplotne izolacije) kot tudi zamenjava kurilnih naprav in prezračevalnih sistemov. Vse pogosteje se uporabljajo rekuperatorske naprave, s katerimi izkoriščamo toploto »odpadnega« zraka, da ogrejemo svež zrak, ki se vpihuje v želene prostore. Na ta način se varčuje z energijo, saj s svežim zrakom ne ohlajamo prostorov, temveč je dodani svež zrak že nekoliko ogret.

Z dobro izolacijo do prihrankov

Na trgu je še veliko energetsko potratnih objektov, zato njihovim lastnikom priporočamo, da se odločijo za dobro toplotno izolacijo v debelem sloju, saj je toplotna izolacija edini material, ki z leti uporabe ne terja dodatnih stroškov vzdrževanja, hkrati pa prihrani energijo. Toplotna izolacija tako tudi po več letih uporabe služi svojemu namenu – preprečevanju toplotnih izgub skozi konstrukcijske elemente objekta in s tem zmanjševanju potreb po energiji za delovanje objekta.

Z ustrezno toplotno izolacijo Ursa boste v bivali toplem zavetju svojega doma, pri tem pa vas ne bodo skrbeli previsoki stroški energije, poudarjajo v podjetju URSA Slovenija. (sč)