Odgovorni za red raje pogledajo stran

To, da otroci zaradi zaparkiranih pločnikov hodijo po vozišču, je očitno zadeva, ki ne (z)gane nikogar. Mimo pločnikov, povsem zapolnjenimi z avtomobili, se povsem ravnodušno vozijo tako policisti kot medobčinski redarji in ne ukrepajo. Po eni strani je tako tudi prav, saj stanovalci približno 40 stanovanjskih blokov v svojem naselju res nimajo kje parkirati in za obstoječe stanje niso krivi, v skladu z zakonom pa ni. Na ulicah zaradi tega, ker te nimajo vrisanih sredinskih prekinjenih črt, ne smejo parkirati, na zelenicah med bloki pa tudi ne.

Kot smo že lani zapisali, bi se z nekaj kilogrami bele barve na vozišču in kakšnim dodatno postavljenim prometnim znakom in malo volje dalo glavnino težav z lahkoto rešiti, vendar odgovorni očitno nimajo na voljo ne enega in ne drugega. Na občinski upravi se izdelave idejne zasnove ureditve prometa v Koloniji lani niso lotili, ker v proračunu, čeprav gre za več kot 20 let navzoč problem, za ta namen niso predvideli denarja. Malo bolje kaže letos, ko naj bi za izdelavo prometne študije pridobili evropska sredstva.

Zelenice so last Morsa

Na naš očitek, da v 6. členu zakona o pravilih cestnega prometa piše, da so za varen in nemoten promet na občinskih cestah odgovorne občine, so nam z občinskega oddelka za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve odgovorili, da ta člen več ne velja, kar seveda ne drži, in da bi morali stanovalci sami začeti postopek za gradnjo parkirnih mest na »svojih« funkcionalnih zemljiščih pri stanovanjskih blokih.

Tu nastane nov problem, saj so vsa zemljišča okoli blokov v Koloniji v državni lasti, kot upravljalec zemljišč pa je v zemljiški knjigi vpisano ministrstvo za obrambo. Stanovalci tako nimajo nobenih lastnih zemljišč, na katerih bi lahko gradili parkirišča.

Da bi do njih prišli, bi morali sprožiti postopek določanja pripadajočih funkcionalnih zemljišč, urediti lastništvo in vpis v zemljiško knjigo, zatem pa še poravnati stroške izdelave geodetskega načrta, izdelave sporazuma o etažni lastnini in podobno, kar bi za majhno število stanovalcev zvečine enonadstropnih blokov predstavljalo velik strošek. Znesek stroškov za en blok znaša najmanj 3000 evrov. Na obrambnem ministrstvu so nam zaupali, da so pri urejanju teh zadev pripravljeni sodelovati in dati potrebna soglasja, vendar bi moral postopek s soglasjem stanovalcev začeti upravnik stanovanj v Koloniji, to je domače podjetje KOP.

»To, kar pravijo na ministrstvu, drži in smo že poskušali, vendar nam soglasja etažnih lastnikov ni uspelo pridobiti. Ti postopki so namreč povezani s precejšnjimi stroški, teh pa ti niso želeli sprejeti,« pojasnjuje vodja stanovanjskega sektorja v družbi KOP, Ferdo Pinterič.

Stanovalci denarja ne dajo

Kot nam je zaupal neki stanovalec Kolonije, ki ne želi biti imenovan, kolonisti takšnemu načinu reševanja problematike parkiranja odločno nasprotujejo, saj bi se po njihovem neupravičeno znašli v neenakem položaju s stanovalci v Trnju, kjer je gradnjo parkirišč financirala občina. Na občini pojasnjujejo, da parkirišča gradijo le ob javnih objektih in na javnem dobru, ki je v njeni lasti, medtem ko morajo vlagatelji, ki gradijo večstanovanjske objekte, poskrbeti tudi za gradnjo parkirišč. Za lani preurejena parkirišča v Trnju, na katera je pokazal naš sogovornik iz Kolonije, na občini pravijo, da gre za ulico javnega značaja.