Žal teh številčnih oznak za razliko od denimo nemških avtocest ni veliko oziroma niso postavljene pred vsemi izvozi, čeprav shema oštevilčenja na Darsu obstaja.

Precej izvozov še neoštevilčenih

Bogdan Palovšnik, predsednik sveta krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem ter športni in turistični delavec na igriščih za golf gradu Mokrice, nam je povedal, da se je že večkrat srečal v nerodnem položaju, ko prihajajočim ljubiteljem golfa po telefonu ni mogel zadosti natančno opisati, na katerem izvozu naj zapustijo avtocesto, da bodo našli želen cilj. »Če bi bili izvozi oštevilčeni, kot so tega navajeni na domačih avtocestah, z njihovim usmerjanjem ne bi imel nobenih težav, tako pa imamo včasih s tem kar dosti težav,« na namerno ali naključno pomanjkljivost naših avtocest opozori Palovšnik.

Številčenje avtocestnih izvozov s pomočjo zeleno obarvanih prometnih znakov je v našo deželo prišlo s spremembo pravilnika pred desetimi leti, kar je, kot kaže, premalo časa, da bi te znake pred izvoze z avtocest in hitrih cest tudi dejansko namestili.

Na Darsu so nam pojasnili, da so se aktivnosti, povezane z oštevilčenjem avtocestnih izvozov v skladu s pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi lotili takoj po njegovem sprejemu leta 2006. Toda to pomeni, da so oštevilčili v glavnem le tiste izvoze, ki so jih projektirali in zgradili po omenjenem letu, starejših pa se z izjemo ljubljanskega avtocestnega obroča še niso lotili.

»Za starejše odseke smo izdelali elaborat vodenja prometnih ciljev, ki vključuje tudi oštevilčenje avtocestnih izvozov, samo številčenja pa bomo izvedli hkrati z zamenjavo prometne oziroma kažipotne signalizacije, ki se fazno izvaja po celotnem omrežju avtocest in hitrih cest oziroma tam, kjer se izvajajo večja gradbena dela tudi v sklopu teh projektov,« so nam pojasnili v Darsovi službi komuniciranja.

V letošnjem letu načrtujejo zamenjavo prometne in kažipotne signalizacije na vipavski hitri cesti, dopolnili pa jo bodo (tudi z oštevilčenjem izvozov) na dolenjski ter štajerski avtocesti. Kot so nam še pojasnili, je uresničitev načrta posodobitve prometne signalizacije odvisna od uspešne oddaje del preko javnih naročil, zaradi česar ne moremo natančneje določiti, kdaj bodo načrtovana dela zaključili.