Pobude koprske, piranske in izolske občine, da bi bila obalna hitra cesta, vključno s predorom Markovec, izvzeta iz vinjetnega sistema cestninjenja, infrastrukturni minister Peter Gašperšič ni upošteval.

Na ministrstvu za infrastrukturo so pojasnili, da bi v skladu z načelom enakosti pred zakonom ugoditev pobudi pomenila korak nazaj v prizadevanjih za zagotovitev pravičnega in nediskriminatornega sistema cestninjenja, saj bi ponovno prišli do položaja, ko bi bili prebivalci posameznega območja privilegirani in ne bi plačevali cestnine za uporabo ceste, ki sicer izpolnjuje vse zakonske pogoje. Na ministrstvu še pojasnjujejo, da je od uvedbe vinjet sredi leta 2008 obvezna uporaba vinjete tudi na odseku hitre ceste mimo Kopra, pri čemer je upravljalec te ceste – kljub temu da mu veljavna zakonodaja tega ne omogoča – lokalnim voznikom po tej cesti, ki se na hitro cesto priključujejo na zadnjem uvozu (priključek Semedela), gledano iz smeri Kopra proti Izoli, omogočil, da cestni odsek hitre ceste v dolžini le nekaj metrov uporabljajo brez plačila cestnine. Enak pristop je upravljalec hitre ceste uporabil tudi za voznike, ki prihajajo iz smeri Izole proti Kopru, saj lahko ti uporabljajo hitro cesto do prvega izvoza brez plačila cestnine.

Podpora občinski cesti med Koprom in Izolo

Po drugi strani pa na pristojnem ministrstvu načeloma podpirajo pobudo za prekategorizacijo obalne ceste med Koprom in Izolo v občinsko cesto, saj bo odsek obstoječe državne ceste nadomeščen z dograditvijo hitre ceste skozi predor Markovec. A kot poudarjajo, bo treba pri tem upoštevati zahteve področne zakonodaje in pri vprašanju prenosa lastništva te državne ceste upoštevati tudi uredbo o merilih za kategorizacijo javnih cest.

Župani Kopra, Izole in Pirana so odgovor ministra Gašperšiča v skupni izjavi označili za skrajno sprenevedanje. »Načelo enakosti pred zakonom, na katero se ministrstvo med drugim sklicuje, očitno velja samo takrat, ko to nekaterim ustreza. Spomnimo, da vsi vozniki osebnih vozil plačujemo cestnino od Kozine proti Kopru, cestnine pa ne plačujejo vozniki tovornjakov in avtobusov, ravno tako ne plačuje cestnine ves tranzitni tovorni promet na relaciji od Trsta do hrvaške Istre,« med drugim opozarjajo obalni župani, ki, kot pravijo, ne nasprotujejo plačevanju obveznosti za vzdrževanje cest, temveč »načinu, ki naše avtoceste spreminja v prazna cestišča in dodatno obremenjuje lokalne ceste, o čemer se lahko vsak prepriča na lastne oči«.