Spor je šel zelo daleč

»Ugotovili smo, da imajo spremembe prostorskega akta vpliv na varstvo kulturne dediščine,« so zapisali na kulturnem ministrstvu. In še: »Ker ministrstva za kulturo niste pozvali k predložitvi smernic in mnenja k prostorskemu aktu in ker posamezne konkretne spremembe negativno vplivajo na varstvo kulturne dediščine, vas obveščamo, da smo začeli postopek izvajanja nadzora nad zakonitostjo občinskega prostorskega načrta.«

Mestno občino Nova Gorica so pozvali, naj sama začne postopke za odpravo nesoglasij prostorskega akta. V nasprotnem primeru bodo vladi predlagali, da pred ustavnim sodiščem zahteva začetek postopka za oceno njegove skladnosti z ustavo oziroma z zakonom, so zapisali v dopisu novembra lani. Pred dnevi so napoved uresničili.

Na novogoriški občini so bili z izjavami skopi. »Dopis ministrstva za kulturo smo upoštevali. Letos smo že začeli spreminjati prostorski akt tudi zato, da se odpravijo neskladja, ki so navedena v dopisu ministrstva,« so pojasnili.

Izgradnja telekomunikacijskih objektov na Kekcu bi po oceni kulturnega ministrstva oziroma zavoda za varstvo kulturne dediščine uničujoče vplivala na arheološke ostaline. Vladi zato predlaga, naj ustavno sodišče odpravi, do končne odločitve pa zadrži izvajanje prostorskega akta Nove Gorice.

Občina naj bi s svojim početjem po oceni ministrstva kršila člene v zakonu o varstvu kulturne dediščine, ki narekujejo ohranjanje kulturne vrednosti spomenika in zagotavljajo varstvo v vseh korakih priprave občinskih prostorskih načrtov.