Del železnega repertoarja Cankarjevega doma ostaja festival sodobnih umetnosti mladih Transgeneracije, sicer naslednik nekdanjega festivala Podobe trenutkov. Transgeneracije, tokrat umeščene v čas med 13. in 19. aprilom, so razvojno naravnan festival, ki želi krepiti raznovrstnost žanrov in pestrost umetniškega izraza med srednješolskimi ustvarjalci.

Prehod na novo raven

O pomenu tega festivala je na predstavitvi letošnjega programa spregovoril Drago Pintarič, producent lanske nagrajene predstave Krasni novi svet v produkciji Teatra Pozitiv (Dijaški dom Ivana Cankarja v Ljubljani): »Pomembno je, da se predstavljamo na festivalih. Tako dosežemo novo raven in predstavo ponudimo še drugemu občinstvu.« Letošnje Transgeneracije bodo odprli s predstavo Matrica v koprodukciji gledališke skupine Teater Pozitiv in Cankarjevega doma. Gre za družbenokritično uprizoritev o ljudeh, ujetih v sistem, iz katerega pa je možno pobegniti. »S pomočjo giba smo prikazali, kako mladi doživljajo sodobno družbo,« je razložil Radovan Jaušovec, eden od ustvarjalcev predstave.

Kakovost na festival prijavljenih del ocenjujejo selektorji posameznih programskih segmentov. Gledališki del sta tako prevzela dramaturginja Petra Pogorevc in pa gledališki kritik Matej Bogataj, ki pojasni: »Vidimo, v kakšnih razmerah se oblikuje gledališka dejavnost v srednjih šolah, in upoštevamo, da imajo različne srednje šole različne pogoje za delo.« Bogataj je poudaril, da namen festivala ni spodbujanje tekmovalnosti, ampak avtorskega pristopa h gledališču: »Želim si, da bi bilo čim manj predstav narejenih po okusu staršev, ravnateljev ali pa preveč ambicioznih mentoric gledališkega krožka.« Najboljši bodo – enako kot lani – nagrajeni s soprodukcijsko predstavo, ki mladim omogoči vstop v drugačno, profesionalno obliko dela. »Prostor gledališča zahteva drugačno disciplino,« je še dodal Bogataj.

Pritegniti še več srednjih šol

Gašper Demšar, selektor likovnega, fotografskega in video programa, je opazil, da je bilo letos manj prijavljenih del, vendar so ta kakovostnejša: »Dijaki so v zadnjih letih pokazali, da se zavedajo družbene odgovornosti. Ocenjujemo, koliko poguma premorejo, koliko si upajo eksperimentirati in kako pridejo do ustreznega sporočila.« Izziv, ki čaka organizatorje v prihodnje, je popularizacija festivala – in pa kako k sodelovanju pritegniti nove srednje šole. Nekatere so v zadnjih letih že stalnica; na festival največ del pošljeta ljubljanski Srednja šola za oblikovanje in fotografijo ter Srednja medijska in grafična šola.

Tudi v plesnem delu programa je selektorica Meta Lavrič zaznala upad prijavljenih del: »Festival je zares pomembna platforma za ustvarjalnost mladih, ples pa je na Slovenskem ena bolj podhranjenih zvrsti, zato bi si želela, da bi bil odziv večji.« Plesni program je sicer razdeljen na dva dela: v prvem se bodo predstavile plesne Miniature, pri katerih je izhodišče avtorski pristop do sodobnega plesa, v drugem pa se bodo dijaki Gimnazije Bežigrad predstavili s plesno predstavo Ko odrastem, bom. Nagrajenci festivala bodo razglašeni 17. maja.