Založba ZRC SAZU je pred dnevi med bralce poslala kar štirinajst novih znanstvenih monografij z različnih področij. Med njimi je, denimo, etnološko-kulturološka knjiga Venček domačih: Predmeti, Slovencem sveti več avtorjev, med katerimi je tudi njen urednik Jernej Mlekuž, znanstveni sodelavec Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU. Mlekuž je sicer leta 2008 doktoriral iz bureka kot simbola našega odnosa do migrantov, pravi pa, da novoizdana knjiga govori o stvareh, ki bureku pomensko stojijo nasproti – namreč o kranjski klobasi, harmoniki, gibanici in vaški situli. Gre za izbor predmetov, ki imajo tudi vlogo vzbujanja nacionalnih čustev in skozi katere se – po Raymondu Williamsu – »reproducira struktura narodnega občutenja«.

Že naslov knjige Exploraciones arqueológicas en Chactún, Campeche, México pove, da govori o arheoloških raziskovanjih v najdišču Chactún v Mehiki; gre za eno največjih doslej odkritih majevskih mest v osrednjem nižavju polotoka Jukatan. Urednik knjige Ivan Šprajc, slovenski arheolog in etnolog, osrednji del Jukatana s svojo ekipo raziskuje že od leta 1996, v Chactúnu pa so med drugim odkrili spomenike s štukaturami, razne oltarje in zanimive napise. Delo je izšlo v španskem jeziku, saj gre za specifično tematiko, za katero »v Sloveniji ni ciljne publike«, pove Šprajc. Na spletni strani ZRC SAZU je v elektronski obliki dostopno vsakomur, enako pa velja za Religioznost in potrošništvo v sodobni japonski družbiTinke Delakorda Kawashima. Avtorica v delu združuje hkrati povezana in različna si fenomena – potrošnjo in religijo – ter odkriva sožitje med njima. Religijo v potrošniški družbi poskuša razumeti s pomočjo ljudske religioznosti, ki jo analizira v družbenoekonomskih in političnih kontekstih. Nataša Gregorič Bon z Založbe ZRC delo prepoznava kot »pomemben empirični prispevek tako k teoriji globalizacije kot potrošništva«.

Omenjenim se je pridružilo še enajst izdaj, med katerimi velja omeniti vsaj še monografijo Saše BabičBeseda ni konj: Estetska struktura slovenskih folklornih obrazcev, ki se med drugim ukvarja z ugankami, pozdravi, pregovori in kletvicami, delo Tipni indeks slovenskih pravljic: Živalske pravljice in basni, v katerem je Monika Kropej Telban sistemizirala slovenske ljudske pravljice, ter zbornik v angleškem jeziku On the eve of the great war: Political concepts, conspiracies and theories s pogledi slovenskih, nemških in avstrijskih zgodovinarjev na prvo svetovno vojno; uredili so ga Gregor Antoličič, Andrej Rahten in Petra Svoljšak.