A da ne bi ostali zgolj na nekakšnih splošnih trditvah, ki so lahko tudi plod osebnih simpatij omenjenega politika, poglejmo eksemplarični primer, ki priča, da v Podgorici lahko že jutri dvignejo vsa jadra in se država odpelje čez razburkane oceane naravnost Bruselj, pa čeprav ta ni ob morju. A kjer je volja, je tudi pot. Kaj Črno goro kvalificira za najboljšega EU-jadralca na Balkanu? Demokracija. In kaj je demokracija? Predvsem izjemna paleta vseh možnih političnih opcij, ki se, kakopak, najbolje izražajo skozi večstrankarstvo. Država ima pol milijona volilcev in hkrati 55 strank! Kar navdušuje, je, da to ni končna vsota, saj skoraj vsak mesec nastane nova. Stranke se razmnožujejo nespolno, s cepljenjem celic, kot enoceličarji (bičkarji) in mnogoceličarji (spužve), prečno in vzdolžno. Ga ni državljana Črne gore, ki ne bi našel svojega svetovnega in političnega nazora v eni izmed obstoječih strank. Da pa nekdo ne bi slučajno ostal brez svoje politične opcije, se delitev starih in nastanek novih vztrajno nadaljuje.

Mogoče bi lahko koga zmotilo, da država kar en odstotek svojega bruto nacionalnega proizvoda nameni delovanju strank, ampak, lepo vas prosim, ali razvoju demokracije sploh lahko postavimo zgornjo ceno. Neprecenljivo je, da lahko vsak Črnogorec registrira svojo stranko in se poda v politični boj enakovredno s svojim sosedom, taščo ali prijateljem. Investicija v večstrankarstvo ima hkrati številne socialne in ekonomske prednosti. Ker ima vsaka stranka ustanovni kongres in še redne letne, včasih pa tudi izredne kongrese, je to blagodejno za črnogorski kongresni turizem. Če bi ne bilo toliko strank, katerih delo država bogato sofinancira, bi bilo v Črni gori veliko več nezaposlenih in ljudi s socialnega roba, tako pa vsak tretji državljan del vsakdanjega kruha zasluži kot predsednik, podpredsednik ali tajnik neke stranke, kot strankarska strojepiska, svetovalec, piarovec in častni član. Ne nazadnje, večina Črnogorcev je s svojim političnim angažmajem vpeta v delo svojih nacionalnih, lokalnih, gostilniških in družinskih strank, da nimajo časa za razne umazane rabote, kot so podkupovanja, nepotizmi, korupcija, huliganstvo, izsiljevanja in kar je še grdih početij, ki jih zasledimo v državah z malo strankami.

Tako politično strukturirana in koncipirana Črna gora bo dobrodošla med članicami EU, ker bo zaradi številčnosti in mavričnosti strank, pa tudi zaradi zadovoljstva ljudi, ker vsak lahko najde stranko po svoji meri, ena bolj stabilnih držav Unije. Iz tako širokega bazena politike veščih ljudi Črnogorcem ne bo težko najti kadra tako za sedeže v evropskih institucijah kot tudi za oblikovanje kakovostne strokovne vlade. Ne pa tako kot v Sloveniji, kjer nam je zaradi premajhnega števila strank in politikov zdaj že težko najti ministra, ki bo vzdržal več kot tri dni.