Nekaj je med temi tudi takšnih, ki so delo takrat izgubili in se v papirnici zaposlili znova. »Še večja sreča je, da je odgovornim uspelo pred stečajem obraniti hčerinsko družbo Muflon, saj je zdaj v obeh družbah skupaj tako zaposlenih 250 ljudi,« je poudaril župan Radeč Tomaž Režun, ki je županski stolček zasedel na zadnjih lokalnih volitvah, obenem pa je vodja proizvodnje v družbi Radeče papir nova.

Vse manj prosilcev za izredno denarno pomoč

Režun se zaveda, kako pomembno je vsako delovno mesto, bodisi ohranjeno ali ustvarjeno na novo. In kot pravi, bi v papirnici lahko zaposlili še vsaj 50 ljudi, če bi imeli dovolj stalnih naročil tudi za tiskanje banknotnega papirja na stroju pet. Najmanj 30 ljudi pa bodo zaposlili v kratkem s pomočjo ukrepa za zmanjšanje brezposelnosti oziroma tako imenovanega usposabljanja na delovnem mestu. Večina bo delo dobila v papirnici, nekaj pa tudi v Muflonu. »Trenutno imamo naročil dovolj, ne vemo pa, kaj bo čez dva ali tri mesece. A je med vsemi nami vendarle čutiti optimizem, ne nazadnje pa to kažejo tudi številke,« je povedal Režun.

Na občini novembra in decembra lani, denimo, niso prejeli niti ene same vloge za enkratno denarno pomoč, ki jo nudi občina tistim, ki so se znašli v trenutni materialni oziroma socialni stiski. Lani v celem letu so teh vlog prejeli 58, največ, in sicer 13 prosilcev, pa je vloge oddalo januarja lani. A že v drugi polovici lanskega leta je bilo teh vlog bistveno manj, kar je tudi posledica manjše brezposelnosti. Da se je stopnja brezposelnosti drastično znižala, so nam potrdili tudi na republiškem zavodu za zaposlovanje. »Brezposelnost je bila v občini Radeče največja konec leta 2012 in v letu 2013, na kar je vplival prav stečaj družbe Radeče papir. Posledično se je zato v tem času na zavod za zaposlovanje prijavilo 226 oseb. A že lani, kot kažejo številke, se je brezposelnost začela zniževati, na kar je zagotovo vplival zagon podjetja Radeče papir nova, kjer je zaposlitev samo lani dobilo 84 ljudi,« so pojasnili za Zavodu RS za zaposlovanje.

Prihodnost v lesni proizvodnji

Se pa župan Tomaž Režun zaveda, da samo papirnica v prihodnosti ne bo dovolj. Kot pravi, tudi sam nima namena ostati v papirnici. »Naša občina ima kar dve tretjini gozdov, zato bomo naredil vse, da bi nam uspelo ustanoviti še kakšno lesnopredelovalno podjetje. V lesu je prihodnost, gospodarstvo pa je vsekakor tisto, ki lahko občini tudi v prihodnosti prinese nova delovna mesta,« meni župan. Ob tem dodaja, da je tudi sam nekoliko razočaran nad državo, ki je sicer za občine Radeče, Trbovlje in Hrastnik sprejela poseben zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki pa v praksi (še) ni zaživel in so od njega vsi pričakovali več. »Predvsem pa ocenjujemo, da se vse skupaj odvija prepočasi. Res je, da smo s papirnico precej znižali stopnjo brezposelnosti, obenem pa še vedno nismo dobili obljubljenega milijona evrov za zagonsko investicijo, čeprav prav zdaj, torej aprila, mineva že leto dni, odkar je proizvodnja znova stekla.«

V Radečah veliko stavijo tudi na turizem. V ta namen so postavili tudi nov turistični objekt Savos, a to seveda ni dovolj, da bi turisti množično prihajali v Radeče. »Potrebujemo zgodbe, ki bodo privabile turiste, morda tudi še kakšen nov splav,« pravi župan, ki se že vnaprej veseli tudi svetovnega prvenstva ribičev, ki bo v Radečah septembra. Za to, da bodo ljudje v Radečah ostajali in tudi delali, pa bo treba postoriti še veliko. Trenutno namreč stanje pred železniško postajo kaže, da veliko ljudi iz Radeč odhaja na delo v druge kraje. Ljudje bodo v tej dolini ostali le, če bodo imeli tudi delo. In prav v ta prizadevanja, da bi v gospodarstvu ustvarili še več delovnih mest, morajo vlagati največ energije.