Parkirišče je sicer v lasti Elektra Gorenjske, a je njegovo asfaltno prevleko plačala Fakulteta za organizacijske vede (FOV), javno razsvetljavo pa namestila Mestna občina Kranj. Zdaj je ograjeno parkirišče za parkiranje zaprto, novi najemnik pa tam prodaja rabljena vozila. Doslej je Elektro Gorenjska parkirišče oddajalo v najem prav Fakulteti za organizacijske vede, ki pa je pogodbo prekinila. »To smo storili zaradi pomanjkanja sredstev za najemnino in zavarovanje parkirišča, v katero smo do zdaj vložili okoli pol milijona evrov za asfaltno prevleko in najemnine. Letos nas čakajo znatna vlaganja na področju varovanja stavbe fakultete, za parkirišče je tako zmanjkalo denarja. Pred odpovedjo pogodbe sem povpraševal tudi druge uporabnike na Zlatem polju, če bi bili pripravljeni deliti stroške, a zanimanja za skupno akcijo ni bilo,« trdi dekan FOV Marko Ferjan in dodaja, da njihova ustanova zaradi zagat s financiranjem preprosto ne zmore vseh stroškov.

Dober posel

Elektro Gorenjska je torej nesporni lastnik, ki pa mu je FOV precej pomagala pri ureditvi površine, ki je zdaj postala – poslovna priložnost. Predsednik uprave Bojan Luskovec ni želel pojasniti, ali so najemniku oddali parkirišče z javnim razpisom ali kako drugače. Ni pa nepomembno, da je na tem zemljišču tudi javno premoženje Mestne občine Kranj, in sicer javna razsvetljava. Zanjo pa na občini očitno malo ali pa nič ne vedo, ker so nas za vsa vprašanja v zvezi s parkiriščem napotili na lastnika. Na Elektru pravijo, da sicer zdaj razsvetljava ne gori, a nesporno so bila v to parkirišče vgrajena tudi znatna javna sredstva, ki pa jih očitno tako FOV kot MO Kranj zdaj lahkotno pozabljata v korist zasebnika. Elektro Gorenjska pa je dobilo priložnost za dober posel, ki pa je po mnenju najemnikov, bratov Prača iz Kranja, tudi reševanje varnosti. Na parkirišče namreč niso prihajali le uporabniki šolskih in drugih ustanov, bilo je tudi znano pribežališče trgovcev s prepovedanimi drogami in tega zdaj ni več. Vsekakor pa nihče do zdaj ni skušal s skupno akcijo poskrbeti za varno parkiranje na urejeni in ograjeni površini in tako je lastnik z njim pač naredil, kar je hotel.

Nevzdržno stanje

Svetnica Stranke za napredek KS Damjana Piškur pa je o tem zastavila svetniško vprašanje, ker je prepričana, da parkirišče ni le stvar ene šole ali lastnika, ampak širše skupnosti: »Gre za hudo poslabšanje stanja mirujočega prometa za nekaj tisoč uporabnikov, ki so stalno ali občasno to parkirišče uporabljali. Na Zlatem polju je veliko šol, tu so dogodki v dvorani, zdaj pa ljudje parkirajo po zelenicah, vrtičkih, na zasebnih površinah.« Čeprav dokončnega odgovora ni dobila, je to le del širše zgodbe o tem, kako je v tej krajevni skupnosti neurejen mirujoči promet postal tudi za krajane prava nadloga. Piškurjeva opozarja, da jo čudi, da se ni v problematiko vključila MO Kranj, ki ima na zasebni površini še vedno javno razsvetljavo in mora vedeti, da so številne ustanove v bližini širšega pomena in torej tudi ta problem terja širši pristop. Čeprav lastnik lahko s svojo lastnino dela kar hoče, je izguba parkirišča še en dokaz, kako lahkotno odtekajo javna sredstva in kako malo je včasih zaščiten javni interes.