Med lanskoletno prenovo Cankarjevega nabrežja so delavci na tem delu priljubljene poti ob rečni strugi na plitve balkončke namestili nove kamnite klopi. Ti prostori s klopmi so, kot pojasnjujejo na občini, »namenjeni vsem mimoidočim za nemoten dostop do ograje Ljubljanice«. A nekateri tamkajšnji gostinci so si novo pridobitev na nabrežju očitno razlagali drugače. Ponekod so bele kamnite klopi povsem zagrajene z mizami in stoli ter tako nedostopne za sprehajalce, na nekatere klopi pa ob lepih in sončnih dneh gostinci namestijo blazine za udobnejše sedenje in obnje primaknejo še mize s pepelniki. Klopi so tako ponekod občasno postale del gostinske opreme na terasah lokalov.

Na teren tudi inšpektorji

Na občinskem oddelku za urejanje prostora so pojasnili, da se tudi po prenovi nabrežja površina gostinskih vrtov ni zmanjšala in so letne terase še vedno predvidene tako na strani lokalov kot tudi na drugi strani poti, torej vzdolž nabrežja. Vendar, so jasni na oddelku, »vključitev kamnitih klopi kot sestavni del gostinske opreme v sklopu gostinskega vrta ni predvidena in ni dopustna. Klopi so javna urbana oprema, namenjena vsem obiskovalcem.« Ob poti, ki poteka vzporedno z Ljubljanico, ima lahko sicer za zdaj med Tromostovjem in Čevljarskim mostom letne terase postavljene deset lokalov, med katerimi ima največjo površino na voljo Kavarna Maček s skupno več kot 172 kvadratnimi metri velikim gostinskim vrtom, sledi Zlata ribica. Gostinci na Cankarjevem nabrežju imajo lahko stole in mize ob stavbah razporejene vse do roba pločnika, medtem ko mora biti na nasprotni strani gostinska oprema od poti oddaljena vsaj trideset centimetrov, saj med pločnikom in potjo ob bregu Ljubljanice potekajo tudi taktilne oznake za slepe in slabovidne. Prav tako stoli in mize ne smejo ovirati dostopa do balkončkov in kamnitih klopi.

Ker se je z začetkom aprila začelo novo letno obdobje postavitve gostinskih lokalov, so na mestni občini zagotovili, da se bodo na teren odpravili občinski inšpektorji ter preverili postavitve gostinskih vrtov na Cankarjevem nabrežju. Ob morebitnih ugotovljenih kršitvah bodo ukrepali skladno s pristojnostmi.