»Spremembe zakona o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa omogočajo višjo kakovost in večjo varnost,« je prepričana direktorica Slovenija Transplanta dr. Danica Avsec. Glavni razlog za sprejem novega zakona, ki bo v celoti nadomestil sedanjega, je uskladitev z evropsko direktivo o standardih kakovosti in varnosti človeških organov, namenjenih za presaditev.

Doslej so lahko ljudje le privolili v darovanje organov po smrti, po novem pa bodo darovanje lahko izrecno zavrnili. »Čeprav nam evropska direktiva tega ne naroča, smo se odločili uzakoniti tudi to možnost,« pojasnjuje Avseceva, ki ocenjuje, da je takih, ki so iz načelnih razlogov proti darovanju svojih organov po smrti, okoli dva odstotka.

Spremljanje darovalcev

»Če se umrli ni izrecno izrekel, da želi darovati svoje organe, smo se poskušali do njegovega mnenja dokopati skupaj s svojci,« je še pojasnila naša sogovornica. Starost, pri kateri se lahko oseba odloči za darovanje, je petnajst let. Privolitev v darovanje po smrti lahko poda na Slovenija Transplantu oziroma pri osebnem zdravniku, z izpolnitvijo obrazca, ki ga je po novem mogoče dobiti tudi na spletu. Novost v zakonu, ki je po mnenju Avseceve izjemno pomembna za zaščito živih darovalcev, je njihovo obvezno evidentiranje. Doslej so po posegih evidentirali le tiste, ki so prejeli darovano tkivo oziroma organ, a direktiva predpisuje tudi opazovanje darovalca in obvezno poročanje o morebitnih neželenih reakcijah, ki bi se lahko pojavile pri njem.

Le javno in natančno

Kot pravi dr. Avsec, je sicer že sedanji zakon dober. »Ni pa jasno določil, kako usposobljeni morajo biti zaposleni, kakšne izkušnje morajo imeti, kakšni morajo biti laboratoriji in standardi operativnih postopkov«. Novi zakon podrobno določa tudi pogoje za izmenjavo organov na evropski ravni, s čimer naj bi preprečili zlorabe ali celo trgovanje s človeškimi organi. Dejavnost donorskih in transplantacijskih centrov bo odslej le v domeni javnih zdravstvenih zavodov ob izpolnjevanju kadrovskih, prostorskih, tehničnih in drugih pogojev, ki jih razpiše minister. Transplantacijo organov so že doslej opravljali le javni zavodi, zasebniki so lahko presajali nekatera tkiva. Z novelo slednje ne bo več dovoljeno.

Zdravstveni inšpektorat in informacijski pooblaščenec bosta skrbela za nadzor izvajanja zakona in delovala tudi kot prekrškovni organ. Za kršitve so določene globe do šest tisoč evrov.