Glavni povod za Gregorčičev odstop je bilo nedavno zaprtje železniškega prehoda v Slovenski vasi, za katero naj bi župan dal soglasje brez vednosti občinskega sveta. »Na neki način nam je odvzel pravico do glasovanja. V takem občinskem svetu se jaz ne vidim.« Gole je že večkrat dejal, da mu je žal, da se je zadeva tako razpletla, zdaj pa da nima več možnosti kar koli narediti, saj so Slovenske železnice prehod na hitro zaprle, brez predhodnega obvestila.

Gregorčič ima veliko pripomb tudi na letošnji proračun. Ta je po njegovih besedah »poln megle«, zlasti glede občinskega podjetja Energetika Šentrupert, ki je tudi soustanovitelj zasebnega podjetja Ahouse, ta pa je zdaj večinski lastnik nastajajočega Lesnopredelovalnega centra. »Župan je od vsega začetka govoril, da bo lesni center gradila občina, zdaj pa ga gradi zasebno podjetje, in to na občinski zemlji. Občina je prek Energetike Šentrupert le še manjšinski lastnik centra.« Gole pojasnjuje, da je Ahouse projektno (mikro)podjetje, njegova ustanovitev pa je bila pogoj, da so sploh lahko kandidirali za sredstva na razpisu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Občani ne občutijo napredka

Po Gregorčičevih besedah v zadnjih treh letih v občini ni razvoja, ki bi ga občutili občani. »Župan se je pohvalil, da je občini v osmih letih uspelo pridobiti 10 milijonov evrov nepovratnih sredstev, toda pri ljudeh se to prav nič ne pozna.« Po njegovem mnenju bi morali najprej poskrbeti za vodovode, ki so stari več kot 40 let, za neoporečno pitno vodo, zgraditi čistilne naprave, obnoviti ceste.

»Projekt čistilne naprave za del Šentruperta je ocenjen na 850.000 evrov, od tega naj bi šlo iz proračuna 185.000 evrov. S tem zneskom bi lahko naredili dve ali celo tri čistilne naprave, ki so na trgu prav tako priznane s certifikati. Kar zadeva ceste, jih je bilo v zadnjih letih res nekaj obnovljenih, vendar zgolj na račun gradnje daljnovoda.« Gregorčič tudi pravi, da so svetniki morali sami izbrskati določene podatke, kot je tisti o 1,5 milijona evrov neplačanih zapadlih obveznosti, kar je za občino s štirimi milijoni proračuna ogromno, dodaja. Po Goletovih besedah so bili s tem zneskom občinski odbori seznanjeni, občina pa da je v prvem trimesečju velik del obveznosti že poplačala.

Svetniki brez vpliva?

Matjaž Štrukelj in Božidar Tratar o podrobnostih glede svojega odstopa nista želela govoriti. Štrukelj je zgolj izpostavil nezaupanje do župana in priprave občinskega proračuna, medtem ko je Tratarja najbolj zmotilo županovo razmišljanje o prodaji občinskega podjetja Energetika Šentrupert pa tudi zmanjšanje sredstev za kmetijstvo. »Ocenil sem, da kot svetnik nimam vpliva na te pomembne točke in tako tudi ne morem zastopati interesa svojih volilcev.«

Občinski svet je tako ostal brez tretjine svetnikov, vendar lahko po besedah direktorice občinske uprave Mateje Jazbec kljub temu normalno dela naprej, saj šest članov še vedno pomeni večino, torej lahko tudi veljavno odloča. Občinska volilna komisija se bo najverjetneje sestala prihodnji teden in razpisala nadomestne volitve. Te bodo predvidoma v juniju.