V drobovju spletne strani Mestne občine Maribor pod zavihkom »Poročila nadzornega odbora« je objavljeno zanimivo gradivo. Tam se skriva končno poročilo o opravljenem nadzoru nad Mariborskim vodovodom. Ugotovitve odbora, ki mu je medtem že potekel mandat, so alarmantne.

Davkoplačevalski denar pretočili v zasebne žepe

V obdobju med aprilom in septembrom 2014 je občina oddala svojemu javnemu podjetju za dobrih 720.000 evrov naročil za obnovo in posodobitev vodovodnega omrežja. Skoraj 58 odstotkov tega skupnega zneska, približno 418.000 evrov, je steklo na račune zasebnih podjetij Izkop, Indrast in Tinag, ne da bi jih Mariborski vodovod poprej izbral z javnim razpisom.

Na občini in v vodovodu so to izpeljali tako, da so izrabili zakonsko izjemo sklenitve in-house pogodb. Občina in vodovod tega ne bi smela storiti, temveč bi morala objaviti javni razpis, kot to predvideva zakon o javnem naročanju, je ugotavljal bivši nadzorni odbor, ki mu je predsedoval Jože Glogovšek. Po ugotovitvah odbora vodovod nastopa zgolj kot posrednik med občino in zasebniki, čeprav so omenjena podjetja dejansko večinski izvajalci pogodbenega posla.

Očitki odbora postajajo še resnejši, saj naj bi bilo očitno, da je občina ustvarila obvod, s katerim se je skušala izogniti določbam zakona o javnem naročanju. Nadzorniki so prepričani, da je v teh poslih izkazan sum kršitve zakona o preprečevanju omejevanja konkurence. Zato so na policijo podali prijavo suma storitve kaznivega dejanja nevestnega dela v službi.

Očitno so občinski nadzorniki razkrili nekaj, o čemer v Mariborskem vodovodu najraje ne bi govorili. V Dnevniku smo se že decembra lani lotili preiskave teh poslov in smo od odgovornih terjali dokumentacijo. Direktor vodovoda Danilo Burnač nam je izročil samo kopije pogodb z omenjenimi tremi firmami, ne pa tudi preostale dokumentacije, iz katere bi bilo razvidno, kako so izbrali podizvajalce.

Informacijska pooblaščenka prijavila molčečega direktorja

Vodstvo vodovoda svoje početje utemeljuje s trditvijo, da to niso informacije javnega značaja, v teh skrivalnicah pa je ignoriralo tudi opozorila urada informacijske pooblaščenke. Šele ko je urad konec februarja sprožil postopek zaradi molka organa, jim je vodovod posredoval zahtevane papirje. Urad, ki ga vodi Mojca Prelesnik, jih zdaj preučuje, neuradno pa smo izvedeli, da so že prijavili Burnača inšpektoratu za javno upravo, ker z njimi ni komuniciral v skladu z zakonom o upravnem postopku. »Ničesar ne skrivamo,« vztraja direktor vodovoda, »morali smo zaščititi naš ugled in poslovno prakso.«

V zvezi z (ne)pravilnim sklepanjem in-house pogodb obstaja več pravnih mnenj in odločb računskega sodišča. Leta 2011 je sodišče izdalo načelno mnenje o oddaji in-house naročil Mariborskemu vodovodu. »Po našem mnenju je takšna oddaja utemeljena le v izjemnih primerih,« so tedaj zapisali državni revizorji. Med pogoji, ki jih našteva sodišče, je tudi ta, da mora vodovod izvajati pretežni del svojih dejavnosti za občino in da za vsa povezana naročila iz tega posla, torej tudi posle s podizvajalci, sklepajo pogodbe v skladu z zakonom o javnem naročanju.

Slednjega pogoja vodovod bržkone ni izpolnil pri obravnavanih poslih s podjetji Tinag, Indrast in Izkop, saj podjetij ni izbral na javnem razpisu. Burnač je v svojem odzivu na naša vprašanja celo ponudil indic, da ne izpolnjujejo niti prvega ključnega pogoja za sklenitev in-house pogodb, in sicer tistega, da bi moral vodovod opraviti pretežni del svojih poslov za občino. »Mariborski vodovod je v lanskem letu pridobil 50 odstotkov prihodkov na trgu, kar ne sodi v javno službo,« je namreč zapisal direktor.

Fištravec ne komentira

Po oceni bivšega Kanglerjevega podžupana je nadzorni odbor politični organ, ki nima nobenih pristojnosti nad delom vodovoda. »Postavljen in imenovan je bil s strani prejšnjega župana (Kanglerja, op. p.), hoteli pa so izvesti obračun z menoj in Mariborskim vodovodom,« je prepričan Burnač. Zatrjuje, da poslujejo v skladu z zakonodajo. »Mariborski vodovod ni proračunski porabnik in ne skrivamo ničesar.«

V županstvu Andreja Fištravca poročila nadzornega odbora ne komentirajo. V svojem kratkem odgovoru so zapisali, da je vodovod avtonomno izbiral podizvajalce. Naj omenimo, da so vsa tri vpletena podjetja izvedla tudi veliko naročil mariborske občine. V času županovanja Andreja Fištravca jim je na javnih razpisih oddala za kar 2,5 milijona evrov poslov. Večino občinske pogače si je odrezal Indrast.