V lično urejenem prostoru ob vhodu v dvorano Matične knjižnice Kamnik obiskovalce pozdravi medkulturna knjižna zbirka z gradivom v hrvaškem, bosanskem, srbskem, makedonskem in albanskem jeziku, ki so jo uradno odprli v sklopu praznovanj ob občinskem prazniku. V zbirki, ki je del projekta Jezik: moj, tvoj, naš, namenjenega širjenju medkulturnosti, jezikovnemu ozaveščanju in spoznavanju knjižničnih dobrih praks ter tujejezičnega gradiva, je približno 800 knjig.

V knjižnico si želijo pritegniti priseljence

Gre za različne vsebine: strokovne, leposlovne, otroške in nekaj tudi mladinskih, je pojasnila direktorica knjižnice Breda Podbrežnik Vukmir in dodala, da si želijo, da bi zbirka v prostore knjižnice in k branju pritegnila priseljence, ki so del skupnosti, a sicer nimajo dostopa do gradiva v svojem jeziku. Prav tako želijo, da bi se z zbirko vsi zavedeli bogastva in ustvarjalnosti različnih kultur, narodov in jezikov, saj le medsebojno poznavanje omogoča medsebojno spoštovanje.

Projekt, ki ga pripravljata zasebni vrtec Zarja in Matična knjižnica Kamnik, si prizadeva zagotoviti enakopravno dostopnost do knjižnih zbirk in gradiva v maternem jeziku za Neslovence. S tem bodo omogočili razvoj bralne pismenosti, ki je ključna kompetenca (po opredelitvah OEDC) za družbeno participacijo in osebni uspeh, so med drugim poudarili udeleženci na odprtju zbirke.

Ideja je prišla iz vrtca

V knjižnici so potrebo priseljencev zaznali že v demografski analizi o potrebah prebivalstva po vsebini knjižničnih zbirk, ko so ugotovili, da je med njimi veliko število občanov Neslovencev. Ker veliko njihovih otrok obiskuje prav vrtec Zarja, kjer so jih starši pogosto prosili za nasvete o knjižni in jezikovni vzgoji, so se v vrtcu in knjižnici odločili za skupni projekt, s katerim bodo z različnimi dogodki spodbudili medkulturni dialog.

V vrtcu so uredili tudi premično knjižno zbirko, skupaj pa načrtujejo še različne dogodke za promocijo zbirk, za pospeševanje branja, načrtujejo tudi izmenjavo dobre prakse s hrvaškimi, bosanskimi ali srbskimi vzgojitelji in knjižničarji na področju jezikovne vzgoje in medkulturnega dialoga.

Kamniški knjižničarji so v sklopu projekta že vzpostavili stike z veleposlaništvi in drugimi, ki so jim omogočili nakup knjig iz nekdanjih jugoslovanskih republik, ter k sodelovanju povabili predstavnike bošnjaške, makedonske, srbske in albanske kulturne skupnosti, ki živijo v Kamniku. Skupaj so ustvarili edinstveno kulturno vzdušje za spodbujanje bralne kulture in širjenje poznavanja neslovenskih jezikov, ki jih govorijo naši sodržavljani.