Reprezentativna raziskava o stanovanjskih razmerah in stroških, ki jo je izvedel RE/MAX Europe v šestnajstih evropskih državah, je ugotovila, da 61 odstotkov Evropejcev živi v lastni nepremičnini. Od 8.000 vprašanih Evropejcev jih več kot tretjina živi v lastniških hišah, četrtina pa v lastniških stanovanjih. Največji delež lastnikov lastnih nepremičnin je v Veliki Britaniji, na Nizozemskem in v Italiji. Po drugi strani je največji delež najemnikov v Švici, Nemčiji in Avstriji. Gospodinjstva v povprečju porabijo 40 odstotkov svojih prihodkov za bivanje.

Raziskava je razkrila bolj heterogeno sliko v Evropi pri vprašanju o tem, s kom ljudje delijo svoj dom. Večina Evropejcev živi skupaj s partnerjem, z otroki ali s starši. 15 odstotkov jih živi samih, največ na Švedskem, v Nemčiji, Avstriji in Švici. Na Slovaškem in v Turčiji jih manj kot 5 odstotkov živi samih.

V povprečju so Evropejci pripravljeni porabiti največ 40 odstotkov neto prihodkov za bivanje, zato je mogoče zaključiti, da je že dosežena zgornja meja stroškov bivanja. Bolj podrobna analiza podatkov, pridobljenih v raziskavi, obenem pokaže, da bi bili Evropejci pripravljeni plačati tudi še kaj več, če bi se zaradi tega njihove stanovanjske razmere izboljšale.