Naštete so ogovorili z opozorilom, da se gospodarstvo v Sloveniji sooča z velikim zastojem, ki ga povzroča nesprostitev že zagotovljenih finančnih mehanizmov za spodbujanje ukrepov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov (URE in OVE). V mislih imamo Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije, ki je podlaga za objavo javnih pozivov in razpisov in je bila sprejeta 24. decembra 2014.

Ob že tako pozni potrditvi uredbe vse do danes vlada še ni sprejela poslovnega in finančnega načrta Slovenskega okoljskega javnega sklada (Eko sklada), zaradi česar objav javnih pozivov in razpisov tako rekoč ni. S tem se velikemu delu slovenskega gospodarstva, ki je vezan na področje energijsko varčne gradnje in trajnostne mobilnosti, povzroča velika škoda. Zamikajo se investicije v OVE in URE ter zaustavljajo obnove energetsko neučinkovitih objektov in vlaganja v trajnostno mobilnost, kar državo oddaljuje od doseganja zastavljenih podnebno-energetskih ciljev, sprejetih na ravni Evropske unije.

Ustanovni člani Gospodarskega interesnega združenja Center energetskih rešitev (GIZ CER) so priznana slovenska podjetja Petrol, Jelovica in Knauf Insulation, v katerih ocenjujejo, da zaradi opisane situacije nastaja velika poslovna škoda z multiplikativnimi negativnimi učinki tudi na številne partnerje in podizvajalce, ki se z vsakim odloženim dnem veča. Zato pozivajo, da odgovorni nemudoma ukrepajo in zagotovijo čim hitrejšo objavo javnih pozivov in razpisov, ki bodo omogočili normalizacijo poslovanja.

Pod poziv so se podpisali: Rok Vodnik, predsednik GIZ CER in član uprave družbe Petrol, Gregor Benčina, podpredsednik GIZ CER in predsednik upravnega odbora družbe Jelovica, ter Darko Bevk, komercialni direktor Regije Severni Balkan Knauf Insulation.