Zelo resna debata o obstoju slovenskega naroda, ki jo že dalj časa sproža zakon o zakonski zvezi, je očitno tudi od poslancev terjala državotvorni odziv. Medtem ko zgodovinarji že korakajo v vojaških uniformah, obrambni minister pa prevzema nadzor nad nacionalnim telekomunikacijskim operaterjem, se poslanci državnega zbora vračajo h koreninam. Če narod sam ne prepozna lastnega potenciala ustvarjanja doma, ga ni zmožen ščititi, pravijo na Šubičevi. Najširša koalicija poslancev doslej se namreč zaveda, da je ustvarjanje nesporni gradnik kulture in ogledalo duše naroda. Vedo, da je gonilna sila napredka in razvoja družbe. In zato bodo storili vse za dobrobit širše skupnosti oziroma za nacionalni interes.

Ker je narodna identiteta resno ogrožena, ne nazadnje tudi predsednik evropske komisije poziva k oblikovanju skupne vojske, bodo poslanci po novem pred vsako redno sejo vstali in na intonacijo predsednika državnega zbora zapeli slovensko himno. Prisotnost na sejah bo zato obvezna, zamujanja strogo prepovedana, sedeži na balkonu dvorane državnega zbora pa namenjeni izključno učencem osnovnih šol. »Mislim, da bi to lahko prispevalo k svečanemu začetku vsake plenarne seje,« je prejšnji teden priznal predsednik parlamenta Milan Brglez. Ker je zasedanje državnega zbora velik dogodek, je tudi po besedah Ljudmile Novak prav, da ga na začetku zaznamujejo s prepevanjem himne. Da je treba krepiti bratstvo in enotnost v državnem zboru, so pozdravili tudi v SDS, kjer so sicer sprva predlagali, da bi himno lahko izvajal kar njihov pevski zbor, ki sicer nastopa pred ljubljanskim sodiščem. A je ta predlog zaradi varčevalnih ukrepov padel v vodo. Zato so vodje poslanskih skupin ob koncu seje vendarle sklenili, da bodo za državotvorne začetke rednih sej namesto zunanjih izvajalcev poskrbeli kar poslanci sami, za katere bo vodstvo parlamenta v kratkem pripravilo nove delavnice pod mentorstvom slovenskih avtorjev narodno-zabavne glasbe.

Točke dnevnega reda, ali bi moral državni zbor za te domoljubne dogodke naročiti tudi posebne uniforme, kolegij predsednika DZ še ni obravnaval. So se pa šefi poslanskih skupin že strinjali, da bi v izogib dodatnim stroškom slovensko zastavo med prepevanjem himne lahko vihtel predsednik republike. Za domovino – s poslanci naprej!