Več neprimernih lokacij

Župan Tržiča Borut Sajovic je bil precej glasen zagovornik igrišča pod policijsko postajo blizu Gorenjske plaže, kjer ima občina že sama v lasti kar precej zemljišč. »A jih potrebujemo še več, po drugi strani pa bližina državne ceste pomeni številne druge birokratske ovire pa tudi povsem praktične, kot je gradnja krožišča in podobnega, kar bi vse skupaj močno podražilo projekt,« je pojasnil Sajovic.

Nekateri občinski svetniki so si za možno lokacijo ogledovali območje nekdanjega BPT, a je gradnja igrišča tam skorajda nemogoča, saj bi morali podreti spomeniško zaščiteno tovarno.

Tako je med mogočimi lokacijami ostal travnik za osnovno šolo v Križah, kjer je občina pred leti že hotela graditi bazen, ki bi zamenjal dotrajano kopališče, kjer bi zrasla trgovina Hofer. Tista ideja je potem padla v vodo, Hofer je bližje mestu, na starem kopališču pa so postavili moderno Gorenjsko plažo. Travnik, kjer sicer potekajo tudi občinske tekme v krosu in teku na smučeh, pa ostaja prazen. Res pa je, da ima znane, zasebne lastnike, s katerimi pa bo sila težko doseči za občino razumno in za proračun še sprejemljivo ceno. Občina sicer pripravlja nov občinski prostorski načrt in ta zemljišča naj bi iz kmetijskih spremenil v zazidljiva, s tem pa se bo dvignila tudi cena. Cenitev, ki jo je naročila občina, je pokazala, da so zemljišča vredna 25 evrov za kvadratni meter. Za občino bi to pomenilo, če bi odkupila vsa potrebna zemljišča, skoraj 400.000 evrov. A se lastnikom ponujena cena zdi prenizka. Na sestanku pred novim letom so govorili o ceni okoli 50 evrov, kar bi za občino pomenilo podvojitev stroškov pri odkupu zemljišč.

Igrišče da, kje in za koliko, še vprašanje

Župan Borut Sajovic je odločanje o nadaljnjih korakih želel prepustiti občinskemu svetu. »Svetnike sem na za javnost zaprti seji želel povprašati, do kod se še lahko pogajam,« je bil iskren Sajovic. A je potem na zadnji seji to točko vendarle umaknil z dnevnega reda, češ da morajo bolje pretehtati še morebitne druge možnosti. »Soglasni smo, da igrišče potrebujemo. Prav tako drži, da je lokacija v Križah najprimernejša, gradnja pa najhitreje izvedljiva. V prvi fazi bi za nekaj let lahko postavili zgolj gole, garderobo in toaletne prostore ter bi nas vse skupaj stalo okoli sto tisočakov, potem pa bi lahko razmišljali o modernejšem, večjem nogometnem centru,« je še dejal Sajovic.

Občina je idejne projekte sicer že naročila, izdelal jih je Protim Ržišnik Perc, ki ima na svojih spletnih straneh objavljene že zelo jasne ideje, kako naj bi bilo igrišče videti. »Veliko denarja za igrišče doslej nismo zapravili. Za preverjanje lokacij in za te načrte morda okoli deset tisočakov,« je dejal Sajovic, ki ima sicer tudi sam kmetijska zemljišča v Križah, a ne gre za ta, ki so predvidena za nogometno igrišče, niti se njegov sadovnjak ne drži omenjenih parcel.

Da bodo pogajanja z občino še precej ostra, je bilo mogoče razbrati tudi iz pogovora z Marjanom Rozmanom, enim od lastnikov zemljišč: »Občina za zdaj dela račune brez krčmarja, najbolj pa smo razočarani, ker očitno iščejo še druge lokacije. Če so na občini resni, se bomo že dogovorili. Med seboj, seveda.«