Od občinskih uslužbencev bosta sicer z aprilom odpoved neuradno prejela Dušan Strašek, vodja oddelka za okolje, prostor, gospodarske javne službe in premoženjske zadeve, ki je že kmalu po nastopu Gabričeve ostal brez pooblastil, in občinski uslužbenec, ki je skrbel za nadzor opravljenih v del pri obnavljanju občinskih stanovanj, čeprav za to ni imel ustrezne izobrazbe. Po poklicu je namreč rudarski tehnik, na občino pa je pred leti prišel iz Rudnika Trbovlje-Hrastnik. Kot pojasnjujejo na občini, ukinjajo obe delovni mesti, tudi Straškovo, ki je po izobrazbi logistik, bodo pa zaposlili gradbenika, ki bo skrbel za vodenje naložbenih projektov v občini. Samo v tem letu jih bo za okoli pet milijonov evrov, pojasnjuje Gabričeva in dodaja, da gre za dela na področju vzdrževanja 580 stanovanj, investicije v obnove in gradnje cest ter druge javne infrastrukture.

Nezadovoljni s spremembami v hiši

Avtorji anonimnega pisma potezo Gabričeve, da ukinja delovna mesta, ki sta ju zasedala človeka brez ustrezne izobrazbe, njuno delo pa namerava nadomestiti z ljudmi, ki to imajo, razumejo kot politično kadrovanje. So pa očitno različna pravna mnenja za sistemizacijo in reorganizacijo občinske uprave iskali tudi zunaj hiše, kar se dobro obveščenim anonimnežem, šlo naj bi za 1500 evrov, zdi nenamensko trošenje občinskih sredstev. A županja trdi, da so za omenjene storitve plačali 560 evrov, iskanje pravnega mnenja, za katero se že vnaprej predvideva sodni postopek, pa je bilo praksa že v preteklosti, dodaja.

Pisci na treh straneh spisanega anonimnega pisma so se obregnili tudi ob menjavo bivše direktorice občinske uprave Monike Kališek, čeprav je tudi ta na občino prišla skupaj z nekdanjim županom Vilijem Trevnom in je njena funkcija vezana na mandat, in celo ob to, da Gabričeva ne želi več imeti osebnega šoferja, ker se bo na službene poti, kot pišejo, »vozila kar sama«. Bolj kot to jih je sicer zmotilo, da je šofer, ki bi prav tako lahko bil ob službo, dobil drugo zadolžitev, in sicer čiščenje plevela pri občinski stavbi. Izredno jih moti tudi, da morajo o opravljenem delu Gabričevi pisati tedenska poročila.

Z novim delovnim mestom, na občini pojasnjujejo, da gre za nadomeščanje daljše bolniške odsotnosti na drugem oddelku, očitno ni zadovoljna niti nekdanja Trevnova tajnica, za katero anonimneži trdijo, da je od novembra zamenjala štiri delovna mesta, čeprav na občini to zanikajo. Kmalu po nastopu funkcije vršilke dolžnosti direktorja občinske uprave so se začeli krhati odnosi tudi med Ireno Kreča in Gabričevo, ki bo zdaj na javnem razpisu imenovala novega vodjo uprave. A ji avtorji anonimnega pisma očitajo, da je Krečevo degradirala, čeprav se bo ta v resnici vrnila na staro delovno mesto notranje revizorke, in hkrati napovedujejo, da naj bi to mesto zdaj pripadlo občinski pravnici in »tesni sodelavki« Gabričeve.

Številni očitki o »nastavljencih«

Ob tem še trdijo, da želi Gabričeva politično kadrovati tudi v drugih javnih podjetjih in zavodih, med drugim v Komunali Trbovlje, Zavodu za šport in Gasilskem zavodu ter celo v Zdravstvenem domu (ZD) Trbovlje. A tukaj se pisci anonimnega pisma nekako zapletejo, saj Gabričevi očitajo, da pri izboru novega direktorja ni upoštevala mnenja sveta zavoda in je skušala vplivati na občinske svetnike. Spomniti pa velja, da je bil ravno svet zavoda s predsednikom Borutom Dolancem na čelu tisti, ki je povozil mnenje strokovnega sveta zavoda ZD Trbovlje, zaradi česar so občinski svetniki kasneje pritrdili stroki in zavrnili imenovanje »Dolančevega« kandidata Janeza Žlaka na mesto direktorja. »Izjave o novih imenih naj komentira tisti, ki naj bi ta imena pripeljal. Če bi imela že vnaprej pripravljene kadre, se zadnji razpisi ne bi ponovili,« Gabričeva odgovarja na številne očitke političnega nastavljanja vodilnih kadrov v občini.