ROTO Pavlinjek je zadnjih nekaj let zaradi premajhnih proizvodnih zmogljivosti, saj se ni mogel širiti, ker občina več let ni sprejela sprememb občinskega prostorskega načrta, proizvodnjo odprl in krepil na Hrvaškem, v Srbiji in Makedoniji, kjer letno ustvarijo skoraj štiri milijone evrov prometa in zaposlujejo 65 ljudi.

Zdaj se bo lahko ta murskosoboška gazela, ki je bila tudi dravsko-pomurska gazela leta 2009, širila tudi v Murski Soboti, kjer je matično podjetje, saj je Mestna občina Murska Sobota sprejela občinski prostorski načrt, ki bo tudi družinskemu podjetju s 40-letno zgodovino delovanja omogočil širitev na območju k. o. Černelavci.

Do peščenih kalupov s 3 D-tiskalnikom

Kot je pojasnil Matjaž Pavlinjek, direktor podjetja, bodo po novem imeli dovolj prostora za najmanj pet let. Že konec novembra lani so odprli novo halo s 1200 kvadratnimi metri, ki je namenjena predvsem sestavljanju čistilnih naprav in sklopov, ki jih vstavljajo v jadrnice in jahte. V stare prostore so namestili stroj za laserski razrez plošč in 3 D-tiskalnik za peščene kalupe, ki služijo za ulitke za izdelavo njihovih strojev, in je edini te velikosti v Evropi.

Trenutno imajo 3 D-tiskalnik, ki peščeni kalup stiska v 36 urah, zaseden že 60-odstotno, ostali čas ga bodo dajali v najem. Z novim OPN bodo pridobili prostore za skladišče predvsem njihovih volumenskih izdelkov, kot so čistilne naprave in cisterne za vodo, s čimer bodo kupcem zagotavljali takojšnjo dobavo, saj so prej nanjo čakali tudi do tri tedne.

V skupini ROTO ves čas krepijo tudi prodajno ekipo. Njihov najmočnejši trg je zahodna Evropa. Vstop Hrvaške, kjer izdelujejo kajake in kanuje, v Evropsko unijo jim je bistveno olajšal prodajo in omogočil neposredni izvoz. Zdaj se osredotočajo še na dodatno povečanje proizvodnje na Hrvaškem, ki že zdaj poteka v treh izmenah. Pospešujejo tudi prodajo v Srbiji, kjer je sicer lani zrasla za 100 odstotkov.

Je pa skorajda ugasnila prodaja v Grčijo, vendar ta trg že nadomeščajo z bolgarskim. Odvisno od razvoja politične situacije se bodo pripravili tudi za ruski trg, kjer so se še pred krizo predstavili na dveh sejmih, kamor bodo prodajali predvsem izdelke za kmetijski sektor. Prodaja na črno celino še vedno predstavlja manjši delež, saj je zaradi kriznih žarišč izjemno tvegan trg. Te dni bodo odposlali dva zabojnika čistilnih naprav za Egipt, ki se vnovič izkazuje za stabilnejši trg, poudarja Pavlinjek.

Trend gre v pravo smer

Celotna skupina ROTO je leto 2014 zaokrožila z dobrimi 41 milijoni evrov prodaje, zaposlovala pa je 278 ljudi, medtem ko v prvih mesecih tega leta beležijo 6,5-odstotno rast. Lani so v ROTO Pavlinjek, ki je ustvaril za 11,3 milijona evrov prihodkov, dodatno zmanjšali zadolženost, ki znaša manj kot 50 odstotkov, dvignili dodano vrednost s slabih 32 tisoč evrov na 39 tisoč in občutno izboljšali plačni indeks s 45 na 80.

V podjetju so po številnih sestankih na Mestni občini Murska Sobota, ki jo od oktobra lani vodi dr. Aleksander Jevšek, zdaj zadovoljni, saj se bodo lažje odzivali na sicer zelo spremenljive potrebe trga. »Ni prav, da na spremembe prostorskih načrtov, ki podjetju omogočajo širitev, čakaš več let. Poslovni svet je izjemo dinamičen in ne čaka, kdaj boš ti rešil svoje interne probleme. Zato se bodo morale lokalne skupnosti in državna uprava prilagoditi tej dinamiki, če hočemo imeti v Sloveniji zdrava in trajnostno naravnana dinamično rastoča podjetja, kot so gazele,« je nedavno dejal Štefan Pavlinjek, prokurist ROTO Pavlinjek.

»V Mestni občini Murska Sobota smo nova stavbna zemljišča težko širili, saj naše območje v glavnem pokrivajo kmetijska zemljišča. Nekaj območij se je vanj kljub temu na novo vključilo,« je pojasnil dr. Jevšek, župan Mestne občine Murska Sobota. Župan je prepričan, da ima mestna občina največji razvojni potencial predvsem pri ustanavljanju malih in srednje velikih podjetij na področju kmetijstva, prehrambne samooskrbe, turizma, čezmejnega sodelovanja, več bo morala vlagati v delovna mesta za mlade. »Mursko Soboto vidim v prihodnje kot regijsko središče tako Slovenije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške, Mursko Soboto leta 2020 pa vidim v nasprotju s trenutno situacijo, ko je kakovost življenja ob visoki brezposelnosti nizka. Tedaj naj bi bila kakovost življenja pri nas primerljiva z razviti evropskimi mesti,« je zelo optimističen Jevšek.