Pod drobnogledom posegi, ki bi poslabšali kakovost vode

Blejsko jezero naj bi se po ocenah strokovnjakov v sto letih, odkar merijo temperature, ogrelo za eno stopinjo. Prvi pomor rib so zabeležili leta 1949, sicer pa se dolgo časa slabšanja kakovosti jezera nismo dovolj zavedali. Toda na Bledu je ljudem jasno, katera so jamstva za čisto jezero. »Že dolgo časa je pri nas sleherni poseg v okolju dodatno preverjen prav v povezavi z jezerom. Napori pri omejevanju kanalizacijskih odplak bodo tudi v prihodnje stalni, uredile se bodo tudi odplake na blejskem otoku. Občina tudi sama pomaga projektom, ki koristijo jezeru. Treba bo urediti še režim na obrežjih, kjer morata država in občina doseči tako ureditev, da bo čuvala jezero in obenem omogočala turizem kot osnovno dejavnost,« trdi župan Bleda Janez Fajfar. Država in lokalna skupnost si morata za čistočo vode v jezeru prizadevati tudi zaradi evropskih predpisov, ki predvidevajo celo penale, če kakovost vode ne bi dosegla ocene dobro.

Včeraj so na Bledu pripravili posvet ob 40-letnici spremljanja stanja jezer v Sloveniji in prva postaja je bila prav ob Blejskem jezeru. To je po letih kritičnih ocen od leta 1991 na poti izboljšanja stanja, ki pa je še naprej odvisno od tega, kako človek svoja hotenja zmore uskladiti s skrbjo za okolje.