V svojem pojasnilu je Trilar izpustil začetek zgodbe, ki je sploh povzročila politično krizo. Podžupan iz Trilarjeve stranke Več za Kranj Jakob Klofutar komisije za preprečevanje korupcije ob imenovanju na podžupanski položaj namreč ni obvestil o lastniškem deležu v podjetju Agencija Mservis, ki je v enajstih letih opravilo z mestno občino in javnimi zavodi (vrtci, turizem, šport) za okoli 1,5 milijona evrov poslov. Glavna dejavnost podjetja je posredovanje delovne sile.

Komisija za preprečevanje korupcije po Trilarjevih besedah naj ne bi ugotovila nič spornega v študentskem delu, ki ga je za občino posredovala Agencija Mservis, kjer je bil do nedavna prek podjetja Vod Klofutar 15-odstotni lastnik. »Je pa komisija ugotovila prekršek, ker je omenjeno podjetje za občino opravljalo storitve fotokopiranja, in zato bo uveden postopek,« Pravi Trilar. Vse poteze, tako odstop z direktorskega položaja v podjetju Vod kot umik iz solastništva, je podžupan Klofutar naredil po tistem, ko smo njegove povezave razkrili v Dnevniku, to je šele po nekaj mesecih opravljanja funkcije podžupana.

Koalicijski partnerji so njegov odstop zahtevali tudi zaradi v koalicijski pogodbi in kodeksu ravnanja funkcionarjev zapisanih načel, ki jih je Klofutar prekršil. Župana Boštjana Trilarja smo zaprosili za dokument komisije za preprečevanje korupcije, ki ga je imel na novinarski konferenci za podlago svojih ocen, a ga ni dovolil razdeliti novinarjem. Jasno pa je poudaril, da se o pojmu korupcije v koaliciji razhajajo in da ne zaupa več niti podžupanu Primožu Trplanu (SMC). Ta nam je povedal, da ga je Trilar razrešil, potem ko je izrazil nezaupanje v njegove zadnje poteze.

Težavno vladanje brez koalicije

Ob razpustitvi koalicije so bili v koalicijskih strankah presenečeni, a so zadevo sprejeli mirno. »Ničelna toleranca za nas ni bila fraza in z njo nismo trgovali. Ravnanje podžupana Klofutarja je bilo v nasprotju s kodeksom in o tem za nas ni dvoma. Mi, ki smo mestni svetniki, smo ravnali načelno od začetka do konca in bomo konstruktivna opozicija,« je dejal vodja svetnikov SMC Andrej Šušteršič. Že na sestanku pri županu je tudi predsednik kranjske NSi Marjan Bajt poudaril, da ni dobro zamenjevati vzroka in posledic, Janez Černe (SD) pa je ob tem poudaril, da je Klofutar dejansko naredil tisto, kar so pričakovali, in je razpustitev koalicije pač pravica župana.

Kranj je imel izredno močno koalicijo, ki je zdaj nima več. Župan Trilar ocenjuje, da bo delo zdaj zelo oteženo, a ne najavlja morebitne drugačne koalicije, recimo s SDS, ki ima pet svetnikov. Nesporno velja prisluhniti ocenam, da se oblast v času velikih naložb (projekt kanalizacije in oskrbe z vodo ter čistilne naprave) in priprave razvojnih načrtov ukvarja sama s sabo. Razpustitev koalicije namreč pomeni, da bo potrebna cela vrsta kadrovskih in drugih rešitev ter da bo župan Trilar izredno težko brez večinske podpore v mestnem svetu vladal naprej. Na seji mestnega sveta v sredo je kodeks o ravnanju funkcionarjev podpisalo 24 svetnikov in svetnic ter seveda župan, energično proti so v SDS ter svetnik Zoran Stevanović. Župan Trilar je dejal, da njegova oblast ni primerljiva s prejšnjo Mohorja Bogataja, v častno razsodišče za presojo ravnanj po kodeksu pa bo predlagal predstavnike Transparency International, da bo ta organ še bolj verodostojen.

Izvedeli smo, da bo moral v prihodnosti Trilar pojasniti tudi svoje ravnanje pri najemanju študentke za delo, ki do zdaj sploh še ni bilo vidno, a je bilo plačano prek agencije Mservis.

Občina se je protikorupcijski komisiji prijavila sama

Ker od Mestne občine Kranj nismo dobili povzetka stališča komisije za preprečevanje korupcije do dvojne vloge zdaj že nekdanjega podžupana Klofutarja, smo se za pojasnila obrnili neposredno na njih. Potrdili so nam, da je občina sama zaznala kršitev podžupana in to prijavila komisiji. Prav tako so ugotovili kršitev 35. člena zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki podjetjem, povezanim z javnimi funkcionarji občine, prepoveduje poslovanje z občino. Zaradi tega bodo preučili pogoje za uvedbo prekrškovnega postopka. V komisiji pravijo, da je problem nezdružljivosti funkcij že odpravil podžupan Klofutar, ko je odstopil kot direktor podjetja Vod. Komisija pozdravlja angažma Mestne občine Kranj, kjer so potencialne nepravilnosti odpravili še pred začetkom uradnih postopkov. Prav je k temu dodati, da so na občini vse te poteze vendarle potegnili šele po javni objavi v Dnevniku in pozneje drugih medijih.