Si imel pred prijavo na izbor kakšne pomisleke, kako boš usklajeval šolo in tekmovanje?

Pred prijavo sem res imel nekaj pomislekov, predvsem v zvezi z usklajevanjem šolskih obveznosti in raziskovalnega dela, ki bo potekalo v Ljubljani. Vendar pa je prav predhodno sodelovanje pri projektu NGRVŽ pripomoglo k temu, da sem se lažje odločil. To je raziskovalno delo, ki me zelo zanima, in prav na tem področju želim delovati tudi v prihodnje.

Je pa res zame prvotnega pomena dobro končati tretji letnik gimnazije, saj je uspeh tega letnika že pomemben pri vpisu na fakulteto, če ima ta omejitev. Za zdaj z uspehom nimam težav in upam, da se bo vse izteklo po načrtih.

Kaj konkretno raziskujete v skupini?

Tematika naše raziskovalne naloge je »Razvoj novih metabolnih poti za sintezo biogoriv oziroma pridobivanje energije«. Trenutno je naša raziskovalna naloga v sklepni fazi razvoja ideje in načrta dela. Nekaj eksperimentalnega dela smo že opravili, intenzivno delo v laboratoriju pa se bo začelo ta mesec. Cilj sintezno-biološkega dela je ustrezna modifikacija bakterij s sintezno-biološkimi tehnikami, da bodo te imele sposobnost produkcije butanola. V praksi biogoriva predstavljajo alternativo »tradicionalnim« gorivom, denimo nafti. Dolgoročen cilj je torej doseči, da bi bilo proizvedeno biogorivo popolnoma kompatibilno z avtomobilskimi motorji. S tem pa bi hkrati dosegli manjšo onesnaženost in manjšo odvisnost od naftnih črpališč.

Kakšne so vaše obveznosti do konca tekmovanja?

Marca bomo začeli aktivno eksperimentalno delo v laboratoriju. Sledi poročanje o rezultatih raziskovalnega dela, ki ga objavimo na Wiki strani projekta, predvidoma julija ali avgusta. Septembra pa sledi predstavitev raziskovalne naloge na univerzi MIT v Bostonu. Sklepna faza tekmovanja oziroma »Great Jamboree« bo potekala v ZDA proti koncu septembra.

Kako te obveznosti usklajuješ z učenjem in šolo?

Urnik dela je bil okvirno predstavljen že na začetku, na usklajevalnem sestanku ekipe, skupaj s šolskimi mentorji. Na prvi pogled je morda res videti precej natrpan, vendar ker je delo zanimivo, se da vse obveznosti uskladiti in mi kljub temu ostaja dovolj časa za učenje ter izpolnjevanje rednih šolskih obveznosti. V prostem času se rad ukvarjam s tekom, kolesarjenjem in hojo v gore.

Kaj bi ti lahko prinesel morebiten uspeh na tekmovanju iGEM?

Prepričan sem, da mi bo na novo pridobljeno znanje koristilo in se mi obrestovalo kdaj v prihodnosti, saj je lahko vsaka tako pridobljena izkušnja dobra popotnica za naprej.

Boš po končanem projektu iGEM ostal v znanosti? Kakšne so tvoje študijske in kasneje karierne želje?

Sebe vidim na tem področju. Zanima me predvsem naravoslovje, zato bo moja odločitev za vpis na fakulteto zagotovo nekaj s tega področja. Področje raziskovalnega dela je namreč zelo široko področje, ki ponuja ogromno odprtih vprašanj in je nanje treba poiskati še veliko odgovorov.

Prispevek je nastal v okviru projekta Obrazi prihodnosti, seriji Dnevnikovih novinarskih delavnic, v katerih sodelujejo mladi novinarji s srednjih šol po vsej Sloveniji.