Petrolu je tako prvič uspelo zbrati več kot štiri milijarde evrov prihodkov od prodaje. Seveda pa gre tukaj za prihodke, ki so seveda močno odvisni od cene nafte na svetovnem trgu. Glede na padec cene nafte v zadnjega pol leta bo seveda Petrol zelo težko ponovil rezultate, kar zadeva prihodke v letu 2015. Veliko bo seveda odvisno tudi od politike države glede trošarine – če država ne bo preveč »pogoltna« in ne bo nižjih cen goriva na svetovnem trgu kompenzirala s polnjenjem proračuna v obliki višjih trošarin, bi lahko Petrolu uspelo količinsko prodati tudi več energentov kot v predhodnem letu. Treba se je zavedati, da je Slovenija mala tranzitna država in da praktično ves tovorni promet oskrbuje svoja vozila z naftnimi derivati v tistih državah, kjer je gorivo cenejše. Tako smo priča situaciji, kjer je gorivo cenejše v Avstriji, na Madžarskem in Hrvaškem, edino Italija ima gorivo dražje. Posledično so seveda bencinski servisi, razen na meji z Italijo, slabše obiskani in količinska prodaja Petrola je na domačem trgu talec trošarinske politike države. Dodatno država »blokira« Petrol tudi s fiksno maržo goriva, saj dobi Petrol samo okoli osem centov od prodanega litra goriva. Z nižjo ceno goriva glede na okoliške države bi lahko Petrol količinsko prodal bistveno večjo količino goriva, posledično pa bi lahko država naredila kakšen resnejši izračun, ali imeti višjo trošarino in prodati manj goriva ali pa z nižjo ceno goriva in nižjimi trošarinami posledično prodati večjo količino goriva, kar bi se v končni fazi lahko pozitivno poznalo tako na računu Petrola kot tudi računu države. Petrol je tudi že sklical letošnjo skupščino, v predlogu je tudi višina dividende v znesku 10,1 evra, kar pri trenutnem tečaju pomeni okoli 3,6-odstotno dividendno donosnost. Vsekakor bo zanimivo na skupščini, saj se tako številni lastniki Petrola kakor tudi uprava sprašujejo, kdo se skriva za fiduciarnim računom Češkoslovenske Obchodne banke, ki za končnega lastnika hrani nekaj manj kot 13-odstotni delež v Petrolu.

Dobre rezultate so objavili tudi v Pozavarovalnici Sava, kar pa je v tem letu skoraj stalnica zavarovalniškega sektorja. Finančne naložbe, ki so v portfeljih zavarovalnic vrednotene po tržnih cenah, so močno porasle (seveda vključno s slovenskimi obveznicami) in tukaj se skriva kar nekaj kapitalskih dobičkov iz prodaje takšnih papirjev. Nekoliko pa so v Savi Re razočarali glede načrtovane kotacije na tujih borzah – po njihovi oceni je delež lastnih delnic premajhen za zagotavljanje likvidnosti na teh borzah in posledično bodo s kotacijo na tuji borzi še počakali. Velikih koristi namreč res ne bi bilo, stroški s kotacijo na tujih borzah pa so seveda prisotni.