Kakovost zraka

Kljub temu da sta temperatura in vlažnost zraka najpomembnejši za ugodje ljudi, pa za zdravje nista najbolj pomembni. Za naše zdravje so bolj pomembne druge sestavine, ki jih ne moremo občutiti, denimo prevelika koncentracija ogljikovega dioksida, ogljikov monoksid, radon in hlapljive snovi notranje opreme. K strankam grem zato večkrat na razgovor kar z merilnikom ogljikovega dioksida, ki posredno pokaže vse nevidno onesnaženje zraka in praviloma se ob izmerjenih rezultatih zgrozijo nad neustrezno kvaliteto zraka, v katerem živijo. Najbolj se zgrozijo zato, ker nevarne neustrezne kakovosti zraka ne občutijo s svojimi čutili.

Če se omejimo na temperaturo in vlažnost, je pri sistemih z rekuperacijo prisotno občasno nezadovoljstvo, vedno pa je veliko vprašanj. Pričakovanja ljudi so namreč previsoka, saj menijo da so si s sistemom prezračevanja z rekuperacijo kupili polno klimatizacijo, kar pa je nekaj čisto drugega.

Temperatura zraka

Temperatura zraka iz sistema z rekuperacijo je v primerjavi s temperaturo zunanjega zraka zelo ugodna, pozimi veliko višja in poleti nižja. Kakšna naj bo ta temperatura, je težko določiti, saj na to ne vpliva le kakovost rekuperatorja, ampak tudi drugi dejavniki, predvsem zunanja in notranja vlažnost zraka, pa seveda tudi obe temperaturi in volumenski pretok. Vse to so dinamične spremenljivke, zato je zelo težko narediti razpredelnico, ki bi prikazala, kaj lahko pričakujemo v določenih razmerah. Lahko bi rekli, da mora biti temperatura vpihovanega zraka v bivalne prostore nad 15 stopinj Celzija, če ima zunanji zrak temperaturo okoli 0 stopinj, a imamo tudi podatek, da je bila vpihovana temperatura v prostore nad 17 stopinjami pri temperaturi zunanjega zraka –10 stopinj (novus F300) in v vseh primerih ni bilo predgrevanja zunanjega zraka. Pomemben učinek na rezultat imata vlažnost zraka in stopnja kondenzacije vlage odpadnega zraka, ki skriva v kondenzu veliko izparilne oziroma kondenzacijske toplote, ki preide na mrzel zunanji zrak.

Posebna zgodba je tip menjalnika toplote – ali je ta navaden ali entalpijski, ki vlago notranjega prenaša na zunanji zrak. Prenos vlage notranjega zraka na zunanji zrak ne more biti energetsko »brezplačen«, saj vodna para pri kondenzaciji odda toploto in prispeva k toplotnemu izplenu menjalnika toplote, ko pa kondenz na drugi strani membrane izpari, porabi izparilno toploto, ki ni majhna. Lahko bi rekli, da je treba vodo »kuhati«, da izpari in ovlaži zrak, kar pa je z vidika porabe energije zelo požrešno opravilo.

Vlažnost zraka

In že smo pri relativni vlažnosti zraka in tožbam, da sistem z rekuperacijo suši zrak. Osnovnošolska fizika govori o tem, da se z višanjem temperature relativna vlažnost zraka zmanjša in če je pozimi zunanji zrak velikokrat suh, bo potem, ko ga segrejemo in pripeljemo v bivalne prostore, še bolj suh. Te je fizikalni zakon. Krivi so torej naravni zakoni in ne rekuperacija ali prezračevanje, saj se popolnoma enako dogaja tudi pri odpiranju oken. Entalpijski prenosniki toplote imajo prednost, da približno 60 odstotkov vlage, ki jo pozimi izgubljamo z odpadnim zrakom, vračajo v prostore, kar je velika ugodnost in velik prispevek k bolj zdravi notranji klimi. Spet pa se pojavi vprašanje, kolikšna mora biti vlažnost notranjega zraka, da je vse, kot mora biti, in da aparat deluje dobro.

Nanj žal spet ni enoznačnega odgovora, saj so pogoji v različnih stavbah, lokacijah in ob konkretnih vremenskih razmerah zelo različni. Gre tudi za razmerje med volumnom stavbe in številom uporabnikov, pa tudi za to, kaj ti uporabniki počno, koliko vlage ustvarjajo. V splošnem so izkušnje z entalpijskimi prenosniki toplote v naših klimatskih razmerah dobre, vlažnost zraka pa je pozimi za 10 do 15 odstotkov višja kot pri običajnih prenosnikih toplote. Vendar so tudi izjeme. Nekateri sredi najhujše zime trdijo da je zrak preveč vlažen, drugi, da je presuh, kar pomeni, da z aparatom ni nič narobe, da pa so specifične lokalne razmere zelo različne in dinamične, zaradi česar se razlikuje tudi rezultat.

Prezračevanje z rekuperacijo ne pomeni popolne klimatizacije zraka, zagotavlja pa zelo visoko udobje uporabnikov in zelo učinkovito rabo energije. Oboje resda najbolj občutimo, a je manj pomembno kot zagotavljanje zdrave notranje klime.