V zaključnih fazah so pogovori za prodajo samskega doma in počitniških kapacitet na Rabu, oboje v lasti hčerinske družbe M&P, ki bo šla nato v likvidacijo. O višini kupnine Jelen še ne želi govoriti, dokler obe pogodbi ne bosta podpisani, bodo pa 92-odstotni delež kupnine po poplačilu drugih obveznosti družbe M&P prenesli na RTH. Še ta mesec sicer načrtujejo tudi, da bodo z odprodajo premičnin in nepremičnin pridobili pol milijona evrov, je dodal Jelen.

Medtem ko za sanacijo degradiranih površin družba nima dovolj sredstev – dobili naj bi jih v prihodnjih treh letih – in se lotevajo samo najnujnejših manjših del za preprečevanje plazenja terena, zapiranje jam poteka v skladu s srednjeročnim programom, sprejetim leta 2013. V Trbovljah tako poteka likvidacija tretjega polja na področju Hohkrautove kolonije in Ribnika, kjer jamo zasipavajo s kamenjem, medtem ko v Hrastniku v jaške dnevno navozijo po 60 ton pepela, je pojasnil Jelen. Istočasno iz jam umikajo tudi opremo.

Ni zanimanja za prezaposlovanje in upokojevanje

Dela je dovolj, da še vedno potrebujejo okoli sto zaposlenih, pravi Jelen. Trenutno jih je zaposlenih 126, od katerih jih je 12 že v odpovednem roku, do konca leta pa se bo število zmanjšalo na 30. Februarja so tako že objavili prvi poziv za premije prezaposlitve oziroma samozaposlitev. Na voljo je bilo 530.000 evrov, kar zadošča za 23 premij, a se je za samozaposlitev odločilo le devet delavcev, prezaposlil pa se je eden. Poleg tega so rudarjem ponujali še 13 prezaposlitev pri treh različnih delodajalcih, a zanimanja zanje niso pokazali, je povedal direktor družbe. Prav tako ni zanimanja za predčasno poklicno upokojitev, ki so si jo prav tako izbojevali z lansko stavko v jami. V lanskem in letošnjem letu pogoje za predčasno upokojitev, ki so jih pripravili zgolj za rudarje RTH, izpolnjuje 81 zaposlenih, a so se trenutno za to možnost prijavili trije, še deset pa jih o tem razmišlja, je pojasnil Jelen. S predčasno upokojitvijo se morajo namreč odreči odpravnini, kar pa je za marsikaterega lahko precejšen znesek. Poleg treh mesečnih plač so namreč tisti, ki so v rudniku delali več kot 20 let, upravičeni še do odpravnine v višini desetih plač. Povprečna bruto plača rudarjev znaša okoli 1500 evrov.

Država je sicer letos za stroške upokojevanja rudarjev RTH v proračunu rezervirala 1,6 milijona evrov, če bi se delavci bolj odločali za takšno slovo od jame, pa bi to pomenilo tudi manjše finančno breme za RTH. Že če bi se upokojilo samo teh 13 zainteresiranih, bi družba prihranila okoli 250.000 evrov likvidnostnih sredstev, pri 80 zaposlenih, ki jim ne bi bilo treba plačati odpravnine, pa bi prihranki lahko segali tudi do dveh milijonov evrov.