Že od začetka kup težav

Še leta 2013 je projekt gorenjske univerze sicer dobil široko politično podporo in zdelo se je, da bo regija malo za drugimi morda uspela dobiti univerzo. Pobuda poslancev državnega zbora je bila povod za poziv vsem vpletenim, da se o tem izjasnijo. Fakulteta za organizacijske vede v Kranju, Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice ter Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled naj bi tvorile univerzo, ki pa bi v prihodnje lahko priključila še kakšno ustanovo, so bili prepričani.

Težav sicer že na začetku ni bilo malo, ker bi pridružitev fakultete za organizacijske vede novi univerzi seveda prizadela mariborsko univerzo. Toda tako občine kot gorenjski poslanci so s pobudo nastopili enotno, ker so bili prepričani, da si tudi gospodarsko in turistično razvita pokrajina zasluži svojo univerzo. V mariborski univerzi so seveda izločitev ene od svojih fakultet odklonili, a ključno vlogo pri nastajanju novih ustanov te vrste imajo seveda vlada, pristojno ministrstvo in na koncu državni zbor. Res pa je, da so bile tudi aktivnosti dokaj kampanjske in je – na primer – za ta projekt Mestna občina Kranj v proračunih namenjala le nekaj tisoč evrov.

Rezervirali prostor za širjenje univerze

Univerza bi sicer predvidoma imela sedež v Kranju, kjer je na Zlatem polju zemljišče rezervirano prav za širjenje šolstva ali celo univerzitetni kampus. Tam je tudi fakulteta za organizacijske vede, kjer so zaposleni v preteklosti sicer načelno podprli možnost, da ta ustanova postane del nove univerze. »Če se je politika tako odločila, potem tu ni kaj dodati. Država ustanavlja univerze in njene odločitve so pač dokončne,« je dejal dekan Marko Ferjan, ki je ob tem poudaril, da se je fakulteta prav v lanskem letu izvila iz primeža izgub in poslovala pozitivno.