Plastika Skaza, Plinovodi, Proevent, RLS, Smartis in Trgotur je zadnja šesterica finalistov izbora Zlata nit 2014. Po velikosti in dejavnostih so si našteta podjetja precej različna, vsem pa je skupno, da želijo biti prepoznani kot dobri zaposlovalci. Predvsem ker želijo, da se pri njih zaposlijo ne le dobri strokovnjaki, pač pa visoko zavzeti in inovativni ljudje, kar naj bi podjetjem zagotavljalo trajnostno rast.

S predstavitvijo zadnje šesterice podjetij od 21 finalistov je končna odločitev zdaj na strani izborne komisije, ki bo kot vsako leto izbrala najboljšega zaposlovalca v vsaki velikostni kategoriji (malo podjetje do 50 zaposlenih, srednje veliko podjetje do 250 zaposlenih in veliko podjetje z več kot 250 zaposlenimi), podelila bo tudi posebno priznanje, prav tako bodo izbrali najboljšo zlato prakso. Na razpis Zlata praksa so se lahko prijavila podjetja, ki sodelujejo v Zlati niti 2014, kot tudi druga podjetja, saj daje razpis priložnost vsem podjetjem, ki želijo izpostaviti prakse, pristope, akcije, ideje ali aktivnosti, ki so usmerjeni v organizacijske preskoke in kolektivni napredek. Na letošnji razpis je prispelo 18 zlatih praks.

Peterica med njimi bo imela priložnost, da se predstavi na interaktivni konferenci Zlata nit 2014, ki se bo odvijala 26. marca popoldne na ljubljanskem gradu pred večerno razglasitvijo najboljših zaposlovalcev.

Konferenca je tudi priložnost za nekoliko bolj poglobljen pogled v dosedanjih osem izborov najboljših zaposlovalcev, v katerih je kakovost odnosa med zaposlenimi in organizacijo v posebnem vprašalniku ocenjevalo več kot 60.000 zaposlenih, kar Zlato nit uvršča med najobsežnejše tovrstne raziskave v jugovzhodnem delu Evrope. Po lanskoletnem predavanju o karizmatičnem voditeljstvu Deirica McCanna bo letos udeležence konference na povabilo Simobila k razmišljanju in delovanju spodbudil dr. Bernhard Krusche, antropolog, avtor in raziskovalec iz Ignore Gravity. Prijavnica za konferenci je objavljena na spletni strani Zlate niti.

Sicer pa se je na Dnevnikov izbor najboljših zaposlovalcev tokrat prijavilo 83 podjetij. Največ med njimi je malih podjetij, in sicer 40, srednje velikih podjetij je 31, velikih pa 12. Vsako leto je zanimiv tudi pogled na povprečno oceno kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo, ki jo podajo zaposleni. Letos je anketo izpolnilo 6009 zaposlenih, povprečna ocena pa je 3,81 in je tako najvišja v dozdajšnjih izborih najboljših zaposlovalcev.

Po pričakovanju so najvišje povprečne ocene v malih podjetjih, kjer pa so letos v primerjavi s podjetji Zlate niti 2013 povprečne ocene kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo nižje, pri srednje velikih in velikih pa višje. V Zlati niti 2013 so zaposleni v malih podjetjih dali povprečno oceno 4,14, v Zlati niti 2014 4,09, srednje velika v Zlati niti 2013 3,82, tokrat 3,85, v velikih podjetjih pa je ta skok najbolj občuten, saj je bila ocena v Zlati niti 2013 3,52, tokrat pa 3,70.