Na odstavnem pasu se lahko ustavi samo v sili

Jaka iz Trbovelj

Seveda, odstavni pas na avtocesti in cesti, rezervirani za motorna vozila, mora biti prazen in po njem je prepovedana vožnja, prav tako pa tudi parkiranje ali ustavitev, razen v sili, pri čemer mora voznik vozila, ki je ustavil v sili, poskrbeti za to, da se vozilo takoj odstrani. Če tega ne stori, odstrani vozilo na njegove stroške izvajalec rednega vzdrževanja cest, skladno z določbami zakona, ki ureja ceste. Za prekršek vožnje ali ustavljanja na odstavnem pasu avtoceste je sicer predvidena globa 300 evrov.

Vprašanja pošljite na svet.vozil@dnevnik.si