Proevent, podjetje, ki je specializirano za sejemski inženiring ter organizacijo prireditev in dogodkov, v izboru najboljših zaposlovalcev sodeluje četrtič. Lani so svojo osnovno dejavnost dopolnili z računovodskim servisom, kar pomeni okrepitev njihove trenutno 18-članske ekipe. »Iščemo tri mlade ljudi za pomoč pri organizaciji dogodkov, zaradi velikega povpraševanja po računovodskih storitvah pa bomo zaposlili tudi vsaj dva strokovnjaka s tega področja,« napoveduje Janez Levec, direktor Proeventa.

Z vključitvijo računovodskih storitev, ki jih izvaja Računovodski servis Proevent (www.racunovodski-servis.si), ki je nastal s prevzemom dveh manjših računovodskih servisov, so uresničili večletno željo po razpršitvi dejavnosti. »Prepričani smo, da računovodstvo in finančno ter davčno svetovanje sodijo med pomembnejše elemente učinkovitega poslovanja vsake sodobne organizacije. Ker smo strokovni in odzivni, smo tudi na računovodskem področju že pridobili zaupanje številnih partnerjev.«

Pri kadrovanju nimajo večjih težav, saj Levec meni, da so v družbi poznani kot dober zaposlovalec, k čemur je pripomogel tudi izbor Zlata nit. Cenijo ljudi, ki imajo raznoliko strokovno znanje, saj je multidisciplinarnost vedno dobrodošla, nikakor pa ni obvezna. »Dolžnost vodstva je ustrezno usmerjanje posameznikov, sestavljanje projektnih skupin in iskanje sinergije med posamezniki. V našem podjetju drug drugega podpiramo in dopolnjujemo ter se drug od drugega učimo, cilji, ki jih dosegamo, pa so rezultat odličnega timskega dela,« je prepričan Levec.

Ekipa Proeventa je mlada in tudi v prihodnje bodo na področju organizacije dogodkov iskali predvsem mlade, saj so kreativni in imajo željo po dokazovanju in odkrivanju potencialov. Z minulimi projekti niso obremenjeni. »Vsako leto se trudimo obiskovalcem, razstavljalcem, predavateljem in drugim partnerjem v sklopu naših prireditev ponuditi nekaj novega, svežega in aktualnega. Nov sodelavec lahko v projektno skupino prinese sveže poglede, ideje in vizijo.«

Na vprašanje, kako ravnati, da bo Slovenija imela najboljše zaposlene in zaposlovalce, Levec odgovarja, da so zaposlovalci v Sloveniji v primerjavi s tujino večinoma dobri. »Za nas lahko trdim, da smo kot zaposlovalec izjemni: pri nas so zaposleni vedno na prvem mestu, vsi imamo fleksibilen delovni čas, veliko prostih dni in ustrezno nagrajevanje uspešno končanih projektov. Najbolj ponosen sem na odlično razpoloženje v podjetju. Drug drugemu pomagamo, sodelovanje med projektnimi skupinami je navdušujoče, družimo se tudi v prostem času, že več kot deset let dvakrat na leto pripravimo timbilding,« našteva Levec. Prepričan je, da sta pogoja za uspešno poslovanje podjetja prav zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih.

Tudi zaradi tega jim je v minulem letu kljub krizi uspelo izpeljati vse načrtovane dogodke, med katerimi so Informativa, Otroški bazar v Mariboru in Ljubljani, Collecta, Festival za tretje življenjsko obdobje v Mariboru in Ljubljani, Študentska arena in Kongres izvajalcev računovodskih storitev. To je po Levčevem mnenju v kriznih časih velik uspeh. »Na vseh prireditvah smo imeli podoben ali boljši uspeh kot leto prej – tako po številu obiskovalcev kot po kakovosti prireditve. A lanski uspehi so za nas predvsem zaveza za naprej.«